V našom liste k zoznamu výkonov je 12 principiálnych pripomienok k obsahu zoznamu (jedna z nich k duplicite výkonov) + 8 pripomienok k obsahu registračného listu výkonu - odpoveď': "o duplicite vieme". To vieme aj my, ale 13 rokov s tým nikto nič nerobí.viac
MZ znova žiada pripomienkovať zoznam výkonov, mohlo by z toho vzniknúť aj niečo použiteľné, ak bude MZ akceptovať aspoň principiálne pripomienky z praxe, tu som ich znova spísal konkrétne nie prvý raz - a určite už naposledy ...viac
Téma má ďaleko od ultrazvuku, ale týka sa každého lekára aj sestry - viac v linku, aby ste si urobili obraz o e-health a stave nášho zdravotníctva utopeného v administratíveviac
Už aj Zdravotnícke noviny (z 9. marca 2017) sa obšírnejšie venujú problematike zoznamu výkonov ("bodovníku"), k téme si redakcia vyžiadala aj moje stanovisko ...viac
V spolupráci s dvoma inštitúciami rokujeme o možnosti využívania USG simulátorov pri vzdelávaní lekárov v USG. Či sa bude jednať o neoficiálne alebo oficiálne postgraduálne vzdelávanie závisí od mnohých faktorov, ale podporovať to budeme tak či takviac
SSUM 15 rokov navrhuje, ako riešiť nemožnosť získať mnohé certifikáty - bez efektu, preto sme doc. Slezákovej zaslali list s otázkami "zo života" - odpoveď prišla: je všeobecná, svedčí o úplnej nekompetentnosti menovanej, budeme konať cez nadriadené osobyviac
Na základe nášho otvoreného listu (k "zoznamu výkonov" - viď príloha) sa uskutočnilo rokovanie s oboma št. tajomníkmi - výsledkom bola akceptácia hlavnej pripomienky: bez hodnôt výkonov je zoznam nepoužiteľný - metodiku tvorby určí MZ v januári 2017viac
17.12.16

12. ročník kongresu SSUM Slovenská sonografia 2017

Zaznamenajte si termín konania: 19. - 21. október 2017, podrobnejšie informácie budeme zverejňovať priebežne na našej webovej stránkeviac
Aktuálne informácie o aktivitách SSUMviac
V júli 2016 sme na požiadavku MZ (korigovať zoznam výkonov) reagovali otvoreným listom s popisom súčasného stavu. Na podnet z MZ SR sme zaslali na MZ a všetkým odborným spoločnostiam analýzu, čo je v zozname chybné a ako ho treba rozumne korigovať.viac
MZ SR v júni t.r oslovilo SLS, aby odborné spoločnosti urobili analýzu platného zoznamu výkonov. SSUM ponúklo ministerstvu analýzu aj komplexný návrh úpravy toho istého (zlého) zoznamu už pred 10 rokmi(!) - MZ to odmietlo. Viac v list určenom MZ SR.viac
Tu nájdete postupne zaradené prílohy (orginálne písomné dokumenty), na ktoré sa odvoláva text listu - analýzy zoznamu výkonovviac
16.07.16

Kredity za víkendové kurzy SSUM

Objavili sa dotazy netrpezlivých, kedy sa pridelia kredity k menám. T.r. začalo nové 5-ročné obdobie hodnotenia, kredity budú pridelené k menu automaticky, ak nahráme do systému zoznamy účastníkov (počas leta). Ale každý si môže kredity nahrať aj sám.viac
Výbor SSUM rokoval počas konania kongresu Slovenská sonografia 2015viac
Dňa 23.6.2015 sa konalo v Banskej Štiavnici slávnostné odhalenie pamätnej tabule Ch.A. Dopplerovi - viac sa dozviete z priloženého textu a fotografiiviac
SSUM sa rozhodla uctit si pamiatku Ch. A. Dopplera, pôsobiaceho v Banskej Štiavnici v rokoch 1848 - 1849, odhalením pamätnej tabule v miestach, kde pôsobil (Belháziovsky dom) dňa 23. júna 2015viac
Otvorený list o problémoch špecialistov zaujal lekársku obec, aj MZ SR sa ním intenzívne zaoberá (ako je uvedené v liste). Dúfam, že aj s konkrétnymi riešeniami pre prospech lekárov - špecialistov.viac
Priatelia, podmienky k práci špecialistov sa neustále zhoršujú, nesystémové opatrenia MZ SR to komplikujú ešte viac. Preto som otvoreným listom oslovil ministra zdravotníctva. Ak s obsahom listu súhlasíte, šírte ho ďalej, vopred Vám ďakujem, Váš jbviac
SSUM organizuje v spolupráci so FNsP vzdelávacie aktivity v oblasti vyšetrovania bedrových kĺbov novorodencoveviac
26.10.14

Voľby 2014

Kolegyne a kolegovia, počas leta 2014 sa uskutočnili voľby do výboru SSUM, v priloženom texte sa môžete oboznámiť z ich výsledkamisviac
Názor poisťovne Dôvera k vykazovaniu vyšetrenia abdomenu (nie kódom 5300, ale kódom 5301) nemá vo svete obdobu. Poisťovňa skúša trpezlivosť už dva roky - viac v Novoročnom príhovore a v priložených dokumentochhviac
Prosíme vyplniť a zaslať - týka sa to len tých nových členov, ktorí sú v aktuálnom zozname označení skratkou SLSviac