12.04.16

Kurzy v USG diagnostike " USG krku a tváre" a "Uropoetický trakt" sú zrušené

V porovnaní s minulým rokom sa do tohto termínu prihlásilo podstatne menej záujemcov, je predpoklad, že sa očakávaný počet účastníkov už nenazbiera, preto sa kurzy neuskutočnia. Nezáujem o vzdelávanie sa stáva stále viac "in" ...viac
12.04.16

Kurz v ECHOKG - ľavá komora: funkcia a chlopne sa prekladá na termín 24.-25. jún 2016

Z viacerých - aj neočakávaných - objektívnych príčin, musel byť kurz presunutý na neskorší termín, za čo sa ospravedlňujeme. V náhradnom termíne sa uskutoční s pôvodným programomviac
Pozývame Vás do Trenčianskych Teplíc v dňoch 29.-30 apríla 2016, prílohe nájdete definitívny programviac
Pozývame Vás na víkendove kurzy v ultrazvukovej diagnostike, v priloženej pozvánke sú aktuálne zmeny termínovviac
Ak máte záujem a čas, môžete sa zúčastniť zaujímavého odborného podujatia v blízkej cudzine: od 22. do 24. aprílaviac
2.02.16

Kredity za kongres 2015 a víkendové kurzy SSUM

Po prechodných, nami nezavinených problémoch s automatickým priradením kreditov registrovaným účastníkom je konečne všetko vyriešené a kredity by mali byť na Vašich kontách automaticky - pre istotu si to však ešte skontrolujte.viac
Dovoľte mi zaželať Vám všetko dobré v Novom roku - a zároveň bilancovať rok 2015viac
Výbor SSUM rokoval počas konania kongresu Slovenská sonografia 2015viac
Dňa 23.6.2015 sa konalo v Banskej Štiavnici slávnostné odhalenie pamätnej tabule Ch.A. Dopplerovi - viac sa dozviete z priloženého textu a fotografiiviac
SSUM sa rozhodla uctit si pamiatku Ch. A. Dopplera, pôsobiaceho v Banskej Štiavnici v rokoch 1848 - 1849, odhalením pamätnej tabule v miestach, kde pôsobil (Belháziovsky dom) dňa 23. júna 2015viac
Ak by mal niekto záujem môže sa prihlásiť na zahraničný kurz v duplexnej sonografii cievviac
Otvorený list o problémoch špecialistov zaujal lekársku obec, aj MZ SR sa ním intenzívne zaoberá (ako je uvedené v liste). Dúfam, že aj s konkrétnymi riešeniami pre prospech lekárov - špecialistov.viac
Priatelia, podmienky k práci špecialistov sa neustále zhoršujú, nesystémové opatrenia MZ SR to komplikujú ešte viac. Preto som otvoreným listom oslovil ministra zdravotníctva. Ak s obsahom listu súhlasíte, šírte ho ďalej, vopred Vám ďakujem, Váš jbviac
SSUM organizuje v spolupráci so FNsP vzdelávacie aktivity v oblasti vyšetrovania bedrových kĺbov novorodencoveviac
26.10.14

Voľby 2014

Kolegyne a kolegovia, počas leta 2014 sa uskutočnili voľby do výboru SSUM, v priloženom texte sa môžete oboznámiť z ich výsledkamisviac
Názor poisťovne Dôvera k vykazovaniu vyšetrenia abdomenu (nie kódom 5300, ale kódom 5301) nemá vo svete obdobu. Poisťovňa skúša trpezlivosť už dva roky - viac v Novoročnom príhovore a v priložených dokumentochhviac
Prosíme vyplniť a zaslať - týka sa to len tých nových členov, ktorí sú v aktuálnom zozname označení skratkou SLSviac