15.03.17

Zrušenie kurzu "echokardiografia"

Z dôvodu malého počtu prihlásených lekárov sa kurz ECHOKG (plánovaný na termín 7. - 8. apríla 2017) neuskutoční.viac
Už aj Zdravotnícke noviny (z 9. marca 2017) sa obšírnejšie venujú problematike zoznamu výkonov ("bodovníku"), k téme si redakcia vyžiadala aj moje stanovisko ...viac
V spolupráci s dvoma inštitúciami rokujeme o možnosti využívania USG simulátorov pri vzdelávaní lekárov v USG. Či sa bude jednať o neoficiálne alebo oficiálne postgraduálne vzdelávanie závisí od mnohých faktorov, ale podporovať to budeme tak či takviac
SSUM 15 rokov navrhuje, ako riešiť nemožnosť získať mnohé certifikáty - bez efektu, preto sme doc. Slezákovej zaslali list s otázkami "zo života" - odpoveď prišla: je všeobecná, svedčí o úplnej nekompetentnosti menovanej, budeme konať cez nadriadené osobyviac
Pozývame Vás na tradičnú medzinárodnú konferenciu venovanú mamodiagnostike, ktorá sa uskutoční v aule Trenčianskej univerzity A. Dubčeka dňa 23. 6. 2017viac
Pozývame Vás na víkendový kurz (workshop) do Trenčianskych Teplíc v termíne 31.3. - 1.4. 2017, viac informácií v priloženej pozvánkeviac
Na základe nášho otvoreného listu (k "zoznamu výkonov" - viď príloha) sa uskutočnilo rokovanie s oboma št. tajomníkmi - výsledkom bola akceptácia hlavnej pripomienky: bez hodnôt výkonov je zoznam nepoužiteľný - metodiku tvorby určí MZ v januári 2017viac
17.12.16

12. ročník kongresu SSUM Slovenská sonografia 2017

Zaznamenajte si termín konania: 19. - 21. október 2017, podrobnejšie informácie budeme zverejňovať priebežne na našej webovej stránkeviac
Úspešné sonografické víkendové kurzy organizujeme aj v roku 2017. Podrobnejšie informácie o ich obsahu a termínoch konania nájdete v priloženej pozvánkeviac
Aktuálne informácie o aktivitách SSUMviac
V júli 2016 sme na požiadavku MZ (korigovať zoznam výkonov) reagovali otvoreným listom s popisom súčasného stavu. Na podnet z MZ SR sme zaslali na MZ a všetkým odborným spoločnostiam analýzu, čo je v zozname chybné a ako ho treba rozumne korigovať.viac
MZ SR v júni t.r oslovilo SLS, aby odborné spoločnosti urobili analýzu platného zoznamu výkonov. SSUM ponúklo ministerstvu analýzu aj komplexný návrh úpravy toho istého (zlého) zoznamu už pred 10 rokmi(!) - MZ to odmietlo. Viac v list určenom MZ SR.viac
Tu nájdete postupne zaradené prílohy (orginálne písomné dokumenty), na ktoré sa odvoláva text listu - analýzy zoznamu výkonovviac
16.07.16

Kredity za víkendové kurzy SSUM

Objavili sa dotazy netrpezlivých, kedy sa pridelia kredity k menám. T.r. začalo nové 5-ročné obdobie hodnotenia, kredity budú pridelené k menu automaticky, ak nahráme do systému zoznamy účastníkov (počas leta). Ale každý si môže kredity nahrať aj sám.viac
Dovoľte mi zaželať Vám všetko dobré v Novom roku - a zároveň bilancovať rok 2015viac
Výbor SSUM rokoval počas konania kongresu Slovenská sonografia 2015viac
Dňa 23.6.2015 sa konalo v Banskej Štiavnici slávnostné odhalenie pamätnej tabule Ch.A. Dopplerovi - viac sa dozviete z priloženého textu a fotografiiviac
SSUM sa rozhodla uctit si pamiatku Ch. A. Dopplera, pôsobiaceho v Banskej Štiavnici v rokoch 1848 - 1849, odhalením pamätnej tabule v miestach, kde pôsobil (Belháziovsky dom) dňa 23. júna 2015viac
Otvorený list o problémoch špecialistov zaujal lekársku obec, aj MZ SR sa ním intenzívne zaoberá (ako je uvedené v liste). Dúfam, že aj s konkrétnymi riešeniami pre prospech lekárov - špecialistov.viac
Priatelia, podmienky k práci špecialistov sa neustále zhoršujú, nesystémové opatrenia MZ SR to komplikujú ešte viac. Preto som otvoreným listom oslovil ministra zdravotníctva. Ak s obsahom listu súhlasíte, šírte ho ďalej, vopred Vám ďakujem, Váš jbviac
SSUM organizuje v spolupráci so FNsP vzdelávacie aktivity v oblasti vyšetrovania bedrových kĺbov novorodencoveviac
26.10.14

Voľby 2014

Kolegyne a kolegovia, počas leta 2014 sa uskutočnili voľby do výboru SSUM, v priloženom texte sa môžete oboznámiť z ich výsledkamisviac
Názor poisťovne Dôvera k vykazovaniu vyšetrenia abdomenu (nie kódom 5300, ale kódom 5301) nemá vo svete obdobu. Poisťovňa skúša trpezlivosť už dva roky - viac v Novoročnom príhovore a v priložených dokumentochhviac
Prosíme vyplniť a zaslať - týka sa to len tých nových členov, ktorí sú v aktuálnom zozname označení skratkou SLSviac