MZ SR koriguje zoznam výkonov pre DRG

Zoznam je zlý od začiatku, naše pripomienky v r. 2013 a 15 ignorovali, teraz skúšame znova s podmienkou (poučení v minulosti): ak MZ deklaruje, že logické pripomienky automaticky akceptuje a iné prerokujeme, pozvanie prijímeme, inak je to strata času ...viac

Pozvánka

akcia CSUBM

  Aktualizácia termínov víkendových kurzov SSUM

  V súvislosti s karanténnymi opatreniami sme museli niektoré kurzy presunúť na jeseň, veríme, že sa už termíny meniť nebudú, prihlásení účastníci dostanú podrobné informácie včas, kurzy sú otvorené aj novým záujemcom.viac

  USG pľuc pri viróze COVID-19

  Prikladáme aj zjednodušenú schému hodnotenia USG nálezu ako kritériá pre manažment pacientaviac

  K bezpečnosti ultrazvuku v tehotnosti

  Stanovisko SSUM v rámci oficiálneho pripomienkovania návrhu zmeny zákona č. 576 / 2004, LP / 2019 / 811 („tlkot srdca pred interrupciou“)

  Podmienky používania ultrazvuku v prvom trimestri tehotnosti určujú svetovo platné odporúčania. Dvojrozmerné zobrazovanie v škále šedi sa uskutočňuje v podmienkach prísne limitovanej vysielanej UZ energie. Nikdy nebolo dokázané poškodenie tkanív zobrazením v škále šedi.

  Tlkot srdca sa dá ako zvuk prezentovať iba tým spôsobom, že sa ultrazvukový signál odrazený od tečúcich krviniek v srdci digitálne spracuje na zvukovú informáciu. K tomu sa musí použiť dopplerovský mód, ktorý kumuluje ultrazvukovú energiu do malého vyšetrovaného priestoru. Nárast teploty a zvýšené chvenie tkanív spôsobené kumulovanou UZ energiou vo vyšetrovanej oblasti môže pre rýchlo rastúce tkanivá predstavovať veľké riziko ich poškodenia.

  V prvom trimestri gravidity sa pri ultrazvukovom vyšetrení plodu neodporúča používať dopplerovský mód v plode ani v blízkosti plodu pre veľké riziko jeho prenatálneho poškodenia koncentrovanou ultrazvukovou energiou (viď platné odporúčania EFSUMB: https://www.thieme-connect.de/products/ejournals/pdf/10.1055/a-1010-6018.pdf

  Kongres EUROSON 2020 Bergen bol zrušený

  Z dôvodu pandémie COVID-19 sa kongres v Bergene neuskutoční, najbližší európsky kongres Euroson 2021 bude v dňoch 26. – 29. máj v Rumunsku (Timisoara)viac

  Klasický slovenský príbeh o "dobrom centrálnom úrade" a nechápajúcom plebse ... pokračovanie

  Zverejnenie komunikácie s MZ (o USG prístrojoch) zobudilo niekoho na MZ a prišlo pozvanie k stretnutiu na MZ - bolo, ale nakoniec neviedlo k ničomu, nedokázali sme sa zhodnúť v názore na kritizovaný materiál, MZ je presvedčené, že je to OK - no čo už ....

  Klasický slovenský príbeh o "dobrom centrálnom úrade" a nechápajúcom plebse ...

  MZ chce šetriť centrálnym nákupom USG podľa ním definovaných kritérií - fajn, keby neboli amatérske. Na pripomienky SSUM "v dobrom úmysle" MZ píše, že všetko je OK. Pointa? Jedna z nemocníc poprosila SSUM o pomoc pri výbere USG - podmienky nechápu ...

  SSUM na facebooku

  Naše aktivity môžete sledovať aj na Facebooku - Vaša SSUMviac

  Aktivity České společnosti pro ultrazvuk v medicíně a biologii

  Link na http://visualmedicine.cz/kurzy-visual-medicine/viac

  VOĽBY 2018 - výsledky

  Zápisnica o výsledkoch volieb do výboru SSUM pre roky 2018 - 2022viac

  Loď ktorá sa plaví do neznáma - alebo keď MZ SR nemá záujem o spoluprácu ...

  Pripomienkové konanie k zákonom má slúžiť k tomu, aby sa do nich implementovali pripomienky z praxe. Má slúžiť ... prax je žiaľ iná už 20 rokov, MZ je k dobre mieneným pripomienkam hluché aj slepé, a inak to asi už nebude ...viac

  Certifikáty pre USG vyšetrenia - novela Nariadenia č. 296

  MZ SR novelizuje Nariadenie 296 (to definuje aj certifikáty pre USG) - využili sme možnosť znova poslať pripomienky (zasielané opakovane 15 rokov !), výsledok našich aktivít sa však odhadnúť nedá - rozhodujú kompetentné (?) osoby na MZ SR.viac

  Kreditný systém vyžaduje korekcie

  Problém kreditov CME nesúvisí s ultrazvukom priamo, ale zbieranie CME kreditov, kontrolované Lekárskou komorou, sa týka aj sonografistov. Preto som sa po 10 rokoch pauzy znova začal problému venovať v rámci orgánov SLK - a ako to dopadlo?viac

  Odpoveď ministra zdravotníctva na list "K zoznamu výkonov ..."

  V našom liste k zoznamu výkonov je 12 principiálnych pripomienok k obsahu zoznamu (jedna z nich k duplicite výkonov) + 8 pripomienok k obsahu registračného listu výkonu - odpoveď': "o duplicite vieme". To vieme aj my, ale 13 rokov s tým nikto nič nerobí.viac

  K zoznam výkonov - aktuálne, konkrétne a naposledy

  MZ znova žiada pripomienkovať zoznam výkonov, mohlo by z toho vzniknúť aj niečo použiteľné, ak bude MZ akceptovať aspoň principiálne pripomienky z praxe, tu som ich znova spísal konkrétne nie prvý raz - a určite už naposledy ...viac

  ZOZNAM VÝKONOV - nekonečný príbeh ...

  Už aj Zdravotnícke noviny (z 9. marca 2017) sa obšírnejšie venujú problematike zoznamu výkonov ("bodovníku"), k téme si redakcia vyžiadala aj moje stanovisko ...viac

  Pripravujeme: využitie simulátorov vo výučbe ultrazvukovej diagnostiky

  V spolupráci s dvoma inštitúciami rokujeme o možnosti využívania USG simulátorov pri vzdelávaní lekárov v USG. Či sa bude jednať o neoficiálne alebo oficiálne postgraduálne vzdelávanie závisí od mnohých faktorov, ale podporovať to budeme tak či takviac

  Riešenie certifikátov v nedohľadne (aktualizácia)

  SSUM 15 rokov navrhuje, ako riešiť nemožnosť získať mnohé certifikáty - bez efektu, preto sme doc. Slezákovej zaslali list s otázkami "zo života" - odpoveď prišla: je všeobecná, svedčí o úplnej nekompetentnosti menovanej, budeme konať cez nadriadené osobyviac

  Aktuálne k zoznamu výkonov

  Na základe nášho otvoreného listu (k "zoznamu výkonov" - viď príloha) sa uskutočnilo rokovanie s oboma št. tajomníkmi - výsledkom bola akceptácia hlavnej pripomienky: bez hodnôt výkonov je zoznam nepoužiteľný - metodiku tvorby určí MZ v januári 2017viac

  K procesu korekcie zoznamu výkonov

  V júli 2016 sme na požiadavku MZ (korigovať zoznam výkonov) reagovali otvoreným listom s popisom súčasného stavu. Na podnet z MZ SR sme zaslali na MZ a všetkým odborným spoločnostiam analýzu, čo je v zozname chybné a ako ho treba rozumne korigovať.viac

  Zoznam výkonov - korekcia znova aktuálna? Alebo ako MZ preflákalo 10 rokov.

  MZ SR v júni t.r oslovilo SLS, aby odborné spoločnosti urobili analýzu platného zoznamu výkonov. SSUM ponúklo ministerstvu analýzu aj komplexný návrh úpravy toho istého (zlého) zoznamu už pred 10 rokmi(!) - MZ to odmietlo. Viac v list určenom MZ SR.viac

  List pre MZ SR k zoznamu výkonov - prílohy

  Tu nájdete postupne zaradené prílohy (orginálne písomné dokumenty), na ktoré sa odvoláva text listu - analýzy zoznamu výkonovviac

  Reportáž z odhalenia pamätnej tabule Ch.A.Dopplerovi

  Dňa 23.6.2015 sa konalo v Banskej Štiavnici slávnostné odhalenie pamätnej tabule Ch.A. Dopplerovi - viac sa dozviete z priloženého textu a fotografiiviac

  Odhalenie pamätnej tabule Ch. A. Dopplerovi

  SSUM sa rozhodla uctit si pamiatku Ch. A. Dopplera, pôsobiaceho v Banskej Štiavnici v rokoch 1848 - 1849, odhalením pamätnej tabule v miestach, kde pôsobil (Belháziovsky dom) dňa 23. júna 2015viac

  Odpoveď Ministerstva zdravotníctva na otvorený list

  Otvorený list o problémoch špecialistov zaujal lekársku obec, aj MZ SR sa ním intenzívne zaoberá (ako je uvedené v liste). Dúfam, že aj s konkrétnymi riešeniami pre prospech lekárov - špecialistov.viac

  OTVORENÝ LIST MINISTROVI ZDRAVOTNÍCTVA

  Priatelia, podmienky k práci špecialistov sa neustále zhoršujú, nesystémové opatrenia MZ SR to komplikujú ešte viac. Preto som otvoreným listom oslovil ministra zdravotníctva. Ak s obsahom listu súhlasíte, šírte ho ďalej, vopred Vám ďakujem, Váš jbviac

  Postgraduálne kurzy v Žiline

  SSUM organizuje v spolupráci so FNsP vzdelávacie aktivity v oblasti vyšetrovania bedrových kĺbov novorodencoveviac

  Voľby 2014

  Kolegyne a kolegovia, počas leta 2014 sa uskutočnili voľby do výboru SSUM, v priloženom texte sa môžete oboznámiť z ich výsledkamisviac

  USG abdomenu pre poistencov Dôvery - absurdný postoj poisťovne.

  Názor poisťovne Dôvera k vykazovaniu vyšetrenia abdomenu (nie kódom 5300, ale kódom 5301) nemá vo svete obdobu. Poisťovňa skúša trpezlivosť už dva roky - viac v Novoročnom príhovore a v priložených dokumentochhviac

  Formulár "Prihláška SLS"

  Prosíme vyplniť a zaslať - týka sa to len tých nových členov, ktorí sú v aktuálnom zozname označení skratkou SLSviac