Kongres EUROSON 2020 Bergen

Kolegovia z Norska Vás pozývajú do jedinečného Bergenu na kongres EFSUMBviac

Klasický slovenský príbeh o "dobrom centrálnom úrade" a nechápajúcom plebse ... pokračovanie

Zverejnenie komunikácie s MZ (o USG prístrojoch) zobudilo niekoho na MZ a prišlo pozvanie k stretnutiu na MZ - bolo, ale nakoniec neviedlo k ničomu, nedokázali sme sa zhodnúť v názore na kritizovaný materiál, MZ je presvedčené, že je to OK - no čo už ....

Konferencia Chyby a omyly v mamodiagnostike XII.

Pozývame Vás do Trenčína na už tradičné stretnutie mamodiagnostikov - uskutoční sa 6. decembra 2019viac

Víkendové USG kurzy v roku 2020

Záujem o víkendové kurzy pretrváva a už teraz sa pýtate na termíny kurzov v roku 2020 - aby ste si vedeli naplánovať voľný čas k účasti na kurzoch, ponúkame vám už teraz termíny konania kurzov na rok 2020.viac

Kongres Slovenská sonografia 2019 sa neuskutoční !

Kolegyne a kolegovia, je nám to veľmi ľúto, ale na základe viacerých objektívnych faktov, ktoré sa nakumulovali v posledných týždňoch, sme museli prijať rozhodnutie o zrušení konania kongresu v tomto roku. Tým však naše odborné aktivity nekončia, aj naďalej budeme organizovať víkendové kurzy, v pláne na budúci rok sú aj odborné konferencie s úzkym odborným zameraním, o ktorých budeme informovať neskôr. Ďakujeme za pochopenie,  výbor SSUM

Kurz v USG krku a tváre pre ORL-ógov

Na základe predbežného záujmu SSUM plánuje zorganizovať kurz určený krčným lekárom - v termíne 25.-26. októbra 2019viac

Klasický slovenský príbeh o "dobrom centrálnom úrade" a nechápajúcom plebse ...

MZ chce šetriť centrálnym nákupom USG podľa ním definovaných kritérií - fajn, keby neboli amatérske. Na pripomienky SSUM "v dobrom úmysle" MZ píše, že všetko je OK. Pointa? Jedna z nemocníc poprosila SSUM o pomoc pri výbere USG - podmienky nechápu ...

Víkendové kurzy SSUM - aktualizácia

O víkendové kurzy je záujem, preto je aj na jeseň zaradený kurz základov USG, kurz o duplexnej USG ciev DK a krku, kurz "akútne brucho" (viac v priloženej pozvánke) a celkom aktuálne aj USG kurz pre ORL-ógov (viď vyššie)viac

SSUM na facebooku

Naše aktivity môžete sledovať aj na Facebooku - Vaša SSUMviac

Aktivity České společnosti pro ultrazvuk v medicíně a biologii

Link na http://visualmedicine.cz/kurzy-visual-medicine/viac

VOĽBY 2018 - výsledky

Zápisnica o výsledkoch volieb do výboru SSUM pre roky 2018 - 2022viac

Loď ktorá sa plaví do neznáma - alebo keď MZ SR nemá záujem o spoluprácu ...

Pripomienkové konanie k zákonom má slúžiť k tomu, aby sa do nich implementovali pripomienky z praxe. Má slúžiť ... prax je žiaľ iná už 20 rokov, MZ je k dobre mieneným pripomienkam hluché aj slepé, a inak to asi už nebude ...viac

Certifikáty pre USG vyšetrenia - novela Nariadenia č. 296

MZ SR novelizuje Nariadenie 296 (to definuje aj certifikáty pre USG) - využili sme možnosť znova poslať pripomienky (zasielané opakovane 15 rokov !), výsledok našich aktivít sa však odhadnúť nedá - rozhodujú kompetentné (?) osoby na MZ SR.viac

Kreditný systém vyžaduje korekcie

Problém kreditov CME nesúvisí s ultrazvukom priamo, ale zbieranie CME kreditov, kontrolované Lekárskou komorou, sa týka aj sonografistov. Preto som sa po 10 rokoch pauzy znova začal problému venovať v rámci orgánov SLK - a ako to dopadlo?viac

Odpoveď ministra zdravotníctva na list "K zoznamu výkonov ..."

V našom liste k zoznamu výkonov je 12 principiálnych pripomienok k obsahu zoznamu (jedna z nich k duplicite výkonov) + 8 pripomienok k obsahu registračného listu výkonu - odpoveď': "o duplicite vieme". To vieme aj my, ale 13 rokov s tým nikto nič nerobí.viac

K zoznam výkonov - aktuálne, konkrétne a naposledy

MZ znova žiada pripomienkovať zoznam výkonov, mohlo by z toho vzniknúť aj niečo použiteľné, ak bude MZ akceptovať aspoň principiálne pripomienky z praxe, tu som ich znova spísal konkrétne nie prvý raz - a určite už naposledy ...viac

ZOZNAM VÝKONOV - nekonečný príbeh ...

Už aj Zdravotnícke noviny (z 9. marca 2017) sa obšírnejšie venujú problematike zoznamu výkonov ("bodovníku"), k téme si redakcia vyžiadala aj moje stanovisko ...viac

Pripravujeme: využitie simulátorov vo výučbe ultrazvukovej diagnostiky

V spolupráci s dvoma inštitúciami rokujeme o možnosti využívania USG simulátorov pri vzdelávaní lekárov v USG. Či sa bude jednať o neoficiálne alebo oficiálne postgraduálne vzdelávanie závisí od mnohých faktorov, ale podporovať to budeme tak či takviac

Riešenie certifikátov v nedohľadne (aktualizácia)

SSUM 15 rokov navrhuje, ako riešiť nemožnosť získať mnohé certifikáty - bez efektu, preto sme doc. Slezákovej zaslali list s otázkami "zo života" - odpoveď prišla: je všeobecná, svedčí o úplnej nekompetentnosti menovanej, budeme konať cez nadriadené osobyviac

Aktuálne k zoznamu výkonov

Na základe nášho otvoreného listu (k "zoznamu výkonov" - viď príloha) sa uskutočnilo rokovanie s oboma št. tajomníkmi - výsledkom bola akceptácia hlavnej pripomienky: bez hodnôt výkonov je zoznam nepoužiteľný - metodiku tvorby určí MZ v januári 2017viac

K procesu korekcie zoznamu výkonov

V júli 2016 sme na požiadavku MZ (korigovať zoznam výkonov) reagovali otvoreným listom s popisom súčasného stavu. Na podnet z MZ SR sme zaslali na MZ a všetkým odborným spoločnostiam analýzu, čo je v zozname chybné a ako ho treba rozumne korigovať.viac

Zoznam výkonov - korekcia znova aktuálna? Alebo ako MZ preflákalo 10 rokov.

MZ SR v júni t.r oslovilo SLS, aby odborné spoločnosti urobili analýzu platného zoznamu výkonov. SSUM ponúklo ministerstvu analýzu aj komplexný návrh úpravy toho istého (zlého) zoznamu už pred 10 rokmi(!) - MZ to odmietlo. Viac v list určenom MZ SR.viac

List pre MZ SR k zoznamu výkonov - prílohy

Tu nájdete postupne zaradené prílohy (orginálne písomné dokumenty), na ktoré sa odvoláva text listu - analýzy zoznamu výkonovviac

Reportáž z odhalenia pamätnej tabule Ch.A.Dopplerovi

Dňa 23.6.2015 sa konalo v Banskej Štiavnici slávnostné odhalenie pamätnej tabule Ch.A. Dopplerovi - viac sa dozviete z priloženého textu a fotografiiviac

Odhalenie pamätnej tabule Ch. A. Dopplerovi

SSUM sa rozhodla uctit si pamiatku Ch. A. Dopplera, pôsobiaceho v Banskej Štiavnici v rokoch 1848 - 1849, odhalením pamätnej tabule v miestach, kde pôsobil (Belháziovsky dom) dňa 23. júna 2015viac

Odpoveď Ministerstva zdravotníctva na otvorený list

Otvorený list o problémoch špecialistov zaujal lekársku obec, aj MZ SR sa ním intenzívne zaoberá (ako je uvedené v liste). Dúfam, že aj s konkrétnymi riešeniami pre prospech lekárov - špecialistov.viac

OTVORENÝ LIST MINISTROVI ZDRAVOTNÍCTVA

Priatelia, podmienky k práci špecialistov sa neustále zhoršujú, nesystémové opatrenia MZ SR to komplikujú ešte viac. Preto som otvoreným listom oslovil ministra zdravotníctva. Ak s obsahom listu súhlasíte, šírte ho ďalej, vopred Vám ďakujem, Váš jbviac

Postgraduálne kurzy v Žiline

SSUM organizuje v spolupráci so FNsP vzdelávacie aktivity v oblasti vyšetrovania bedrových kĺbov novorodencoveviac

Voľby 2014

Kolegyne a kolegovia, počas leta 2014 sa uskutočnili voľby do výboru SSUM, v priloženom texte sa môžete oboznámiť z ich výsledkamisviac

USG abdomenu pre poistencov Dôvery - absurdný postoj poisťovne.

Názor poisťovne Dôvera k vykazovaniu vyšetrenia abdomenu (nie kódom 5300, ale kódom 5301) nemá vo svete obdobu. Poisťovňa skúša trpezlivosť už dva roky - viac v Novoročnom príhovore a v priložených dokumentochhviac

Formulár "Prihláška SLS"

Prosíme vyplniť a zaslať - týka sa to len tých nových členov, ktorí sú v aktuálnom zozname označení skratkou SLSviac