Kontakt

Centrum Medicus
PhDr. Monika Labudová, PhD., MBA, MPH
Javorová 25, 92101 Piešťany
tel. 033 7744 282   0918 722 624
fax 033 / 7624 366

e-mail: ssumkongres@gmail.com

 

Produktové menu