Komentár k návrhu „Katalógu zdravotných výkonov“

(návrh Nariadenia vlády SR, zverejnený k pripomienkovému konaniu – materiál 10839/2006–SL)

 

            Od apríla 2005 pracovali členovia Katalogizačných subkomisíí (vytvorených MZ) na kapitolách svojich odborov. Pri ich tvorbe vychádzali zo súčasného (používaného) zoznamu výkonov, s cieľom odstrániť jeho chyby a zároveň ho upraviť do uceleného materiálu podľa jednotného modelu prezentovaného Dr. Finďom na stretnutí na pôde MZ máji 2005 (tzv. štandardizovaná štruktúra výkonov v katalógu – kód, názov, obsah popis, trvanie, bodová hodnota, kategória úhrady, obmedzenia a autorská garancia výkonu).

            V auguste 2005 poskytlo ministerstvo zdravotníctva členom Katalogizačných subkomisii úplné iný princíp tvorby katalógu. Základom mal byť chirurgický koncipovaný katalóg NOMESCO, ktorý mal byť podľa pôvodných názorov MZ z mája 2005 len jedným z viacerých zdrojov budúceho katalógu (a to len pre chirurgické výkony).

            Návrh MZ (použiť katalóg NOMESCO ako základ) som kritizoval v liste odoslanom MZ v októbri 2005. Upozorňoval som na nezmyselnosť návrhu, založeného na „pro forma“ inkorporácii niekoľkých nechirurgických výkonov do takmer čisto chirurgického katalógu výkonov, v ktorom boli zároveň chyby toho dnes používaného – t.j. viacpočetnosť kódov pre jeden výkon, často s nejasným a neúplným popisom obsahu. V liste som písal, že (citujem z listu): „Konštatujem (a je mi to ľúto, že to musím tak konštatovať, lebo mnoho ľudí už do prípravy katalógu vložilo veľa času a energie), že pre súčasný stav zdravotníctva u nás (daný historickým vývojom a konkrétnymi finančnými, organizačnými a „zvyklostnými“ podmienkami) je pripravovaný model katalógu (založený na chirurgickom katalógu) v praxi v najbližších rokoch úplne nepoužiteľný“.

            Ako súčasť listu som uviedol niekoľko konkrétnych príkladov nadbytočnosti a komplikovanosti zoznamu.

Tu ich citujem zo spomínaného listu: „Pre resekciu pečene (vcelku málo používaný výkon) existuje 10 výkonov:

JJSB00

Wedge resection of liver

J

J

S

B

0

0

Klinovitá resekcia pečene

JJSB10

Atypical resection of liver

J

J

S

B

1

0

Atypická resekcia pečene

JJSB20

Excision of single segment of liver

J

J

S

B

2

0

Excízia jedného segmentu pečene

JJSB30

Excision of two segments of liver

J

J

S

B

3

0

Excízia dvoch segmentov pečene

JJSB40

Excision of segments II, III and IV of liver

J

J

S

B

4

0

Excízia II., III. A IV. Segmentu pečene

JJSB50

Excision of segments V, VI, VII and VIII of liver

J

J

S

B

5

0

Excízia V., VI., VII. A VIII. Segmentu pečene

JJSB53

Excision of segments IV,V, VI, VII and VIII of liver

J

J

S

B

5

3

Excízia IV., V., VI., VII. A VIII. Segmentu pečene

JJSB60

Other excision of three or more segments of liver

J

J

S

B

6

0

Iná resekcia troch a viac segmentov pečene

JJSB71

Laparoscopic resection of liver

J

J

S

B

7

1

Laparoskopická resekcia pečene

JJSB96

Other resection of liver

J

J

S

B

9

6

Iná resekcia pečene

 

Punkcia pečene sa už naslepo prakticky nevykonáva – ultrazvukom cielená je z dvoch dôvodov:

ako diagnostická punkcia a ako liečebná drenáž (v navrhovanej verzii je 7 položiek)

JJX000

Liver percutaneous needle biopsy

J

J

X

0

0

0

Perkutánna ihlová biopsia pečene

JJX002

Liver needle biopsy for cytology

J

J

X

0

0

2

Ihlová biopsia pečene na cytológiu

JJX010

Liver lesion puncture and drainage

J

J

X

0

1

0

Punkcia a drenáž pečeňovej lézie

JJX1AT

Puncture of lesion of liver with ultrasound guidance

J

J

X

1

A

T

Punkcia pečeňovej lézie pod ultrazvukovou kontrolou

JJX2AT

Biopsy of liver with ultrasound guidance

J

J

X

2

A

T

Biopsia pečene pod ultrazvukovou kontrolou

JJX3AT

Needle biopsy for cytology of liver with ultrasound guidance

J

J

X

3

A

T

Ihlová biopsia pečene na cytológiu pod ultrazvukovou kontrolou

JJX4AT

Catherisation of liver lesion with ultrasound guidance

J

J

X

4

A

T

Katetrizácia pečeňovej lézie pod ultrazvukovou kontrolou

 

 

Pre biopsiu sleziny (jeden výkon) sú výkony štyri – ich rozdiel v obsahu sa podľa obsahu textu výkonu nedá postihnúť (konkrétne: ak vykonám biospiu , ktorý výkon z nižšie uvedených štyroch výkonov vykážem?):

JMX1AT

Needle biopsy for cytology of spleen with ultrasound guidance

J

M

X

1

A

T

Ihlová biopsia sleziny na cytológiu pod ultrazvukovou kontrolou

JMX2AT

Biopsy of spleen with ultrasound guidance

J

M

X

2

A

T

Biopsia sleziny pod ultrazvukovou kontrolou

JMXX00

Needle biopsy of spleen

J

M

X

X

0

0

Ihlová biopsia sleziny 

JMXX02

Spleen needle biopsy for cytology

J

M

X

X

0

2

Ihlová biopsia sleziny na cytológiu

 

Pre ultrazvukové vyšetrenie brucha existuje v pripravovanom katalógu 13 podobných, resp. totožných položiek (ich rozdiel z popisu textu nie je vôbec jasný, teda nejasné by bolo aj ich vykazovanie a hradenie):

JXD1AE

Ultrasound examination of upper part of abdomen

J

X

D

1

A

E

Ultrazvukové vyšetrenie hornej časti brucha

JXD1HE

Ultrasound examination of an abdominal organ for follow-up after an earlier examination

J

X

D

1

H

E

Ultrazvukové vyšetrenie brušného orgánu pri ďalšom vyšetrení po predchádzajúcom vyšetrení

JXD1XE

Other ultrasound examinaton of alimentary organs

J

X

D

1

X

E

Iné ultrazvukové vyšetrenie tráviacich orgánov

JXD2AE

Ultrasound examination of lower part of abdomen without contrast

J

X

D

2

A

E

Ultrazvukové vyšetrenie dolnej časti brucha bez kontrastu

JXD3AE

Abdominal ultrasound examination

J

X

D

3

A

E

Ultrazvukové vyšetrenie brucha

JXD3DE

Abdominal extensive ultrasoudn examination with blood flow measurements after transplantation

J

X

D

3

D

E

Podrobné ultrazvukové vyšetrenie brucha s meraním prietoku krvi po transplantácii

JXD2XB

Other postoperative ultrasound examinaton of alimentary organs

J

X

D

2

X

B

Iné pooperačné ultrazvukové vyšetrenie tráviacich orgánov

JXDB2X

Other postoperative ultrasound examinaton of alimentary organs

J

X

D

B

2

X

Iné pooperačné ultrazvukové vyšetrenie tráviacich orgánov

JXDE1A

Ultrasound examination of upper part of abdomen

J

X

D

E

1

A

Ultrazvukové vyšetrenie hornej časti brucha

JXDE1H

Ultrasound examination of an abdominal organ for follow-up after an earlier examination

J

X

D

E

1

H

Kontrolné ultrazvukové vyšetrenie abdominálnych orgánov po predchádzajúcom vyšetrení

JXDE1X

Other ultrasound examinaton of alimentary organs

J

X

D

E

1

X

Iné ultrazvukové vyšetrenie tráviacich orgánov

JXDE2A

Ultrasound examination of lower part of abdomen without contrast

J

X

D

E

2

A

Ultrazvukové vyšetrenie dolnej časti brucha bez kontrastu

JXDE3A

Abdominal ultrasound examination

J

X

D

E

3

A

Ultrazvukové vyšetrenie brucha

 

Podobne: pre USG vyšetrenie povrchových častí tela (koža, podkožie, LU) existuje v praxi jeden kód postihujúci všetko (pod názvom: USG vyšetrenie „small parts“ (angl. malých častí)), navrhovaný zoznam obsahuje len pre vyšetrenie kože:

QXD1AE

Ultrasound examination of skin

Q

X

D

1

A

E

Ultrazvukové vyšetrenie kože

QXD2XE

Ultrsound examination of soft tissue not elsewhere classified

Q

X

D

2

X

E

Ultrazvukové vyšetrenie mäkkých tkanív, ktoré nie je inde klasifikované

QXD3HE

Ultrsound examination of lesion close to skin

Q

X

D

3

H

E

Ultrazvukové vyšetrenie lézií blízko kože

QXDE1A

Ultrasound examination of skin

Q

X

D

E

1

A

Ultrazvukové vyšetrenie kože

QXDE2X

Ultrsound examination of soft tissue not elsewhere classified

Q

X

D

E

2

X

Ultrazvukové vyšetrenie mäkkých tkanív, ktoré nie je inde klasifikované

QXDE3H

Ultrsound examination of lesion close to skin

Q

X

D

E

3

H

Ultrazvukové vyšetrenie lézií blízko kože

 

V tomto týždni MZ poskytlo na pripomienkové konanie Návrh nariadenia vlády ktorým sa vydáva Katalóg zdravotných výkonov. Od kritizovaného zoznamu z leta 2005 sa líši len v tom, že neobsahuje stĺpik s pôvodným anglickým textom a pôvodné kódy sú doplnené na 8-miestny kód.

 

 Inak sa v textoch a filozofii návrhu nezmenilo nič. Návrh je nepoužiteľný pre zásadné hrubé chyby:

·         mnohopočetnosť rozdielne definovaných kódov pre jeden výkon (hrubá chyba dnešného katalógu)

·         nesystémové riešenie postavené na chirurgickom zozname (nepoužiteľné pre nechirurgické odbory)

·         absencia dát o bodovej (cenovej) hodnote výkonov (bez nich sa nedá definovať obsah každého výkonu)

·         ignorovanie štandardizovanej štruktúry výkonov (na ktorej sa tvorcovia zhodli pri tvorbe komisií).

Okrem toho sú v texte ďalšie medicínske nezmysly. To všetko aj napriek tomu, že MZ konštituovalo 44 Katalogizačných subkomisií s vyše 200 lekármi, ktorí pracovali na pripomienkach podľa vyššie uvedených (neakceptovaných) zásad. Neboli vypočutí – boli ignorovaní. Pre ilustráciu ešte niekoľko príkladov:

Niektoré z výkonov (aj opakovane) sú popísané opisne (preklad neznalým laikom):

10335

2NXDE6M0

Meranie štruktúry kosti na iných miestach pomocou ultrasonografiau

                        (správne: ultrazvuková denzitometria)

3493

2FXD1DE0

Ultrasonografia srdca podľa Dopplera

                        (správne: Echokardiografia, vrátane PW, CW a CFM Dopplera)

3496

2FXD1EE0

Podrobná štrukturálna a funkčná ultrasonografia srdca

(správne: Echokardiografia, vrátane PW, CW, CFM Dopplera a TDI)

 

Niektoré z výkonov neboli pre ukvapenú tvorbu (časový stres) dopísané, resp. kompletne preložené:

8185

2NCSG090

Excision arthroplasty lakťového kĺbu

8501

2NCXX330

Individuálne vyrobená ...........na lakeť alebo predlaktie

8722

2NDXX330

Na mieru robená .............. na zápästie a ruku

 

Niektoré z popisov výkonov nemajú medicínsku, resp. žiadnu logiku (sú nezrozumiteľné):

5068

2JJSA430

Zničenie lézie pečene

11898

2R2R1300

Informácie a rady ohľadne nezávislom žití

12392

2XXD3DW0

IT práca potrebujúca čas

12825

2ZXXC160

Použitie mikrovlniek

12832

2ZXXC420

Použitie vodného prúdu

15371

3KAA034

Urgentné oznámenie výsledkov s dokumentáciou

11929

2R5R1100

Vyhodnotenie potreby pomáhať a výber, testovanie, prispôsobenie a poskytnutie rady s demonštráciou použitia

11918

2R3R5200

Trénovanie zvládnutia a zvýšenia schopnosti pracovať;

11892

2R1R3300

Pracovný test v špeciálnom inštitúte

12504

2XXX4AT0

Iná kanalizácia pod ultrasonografickou kontrolou

12541

2XXXT4A0

Iná kanalizácia pod ultrasonografickou kontrolou

11545

2PXDE1X0

Iná ultrasonografia krvnej cievy, ktorá nie je inde klasifikovaná

6841

2MBD2AA0

RTG celého tela mŕtveho plodu

3696

2FZX0090

Iná alebo nešpecifikovaná polohová liečba srdcovej slabosti

4532

2JCSW990

Elongácia pažeráka transpozíciou žalúdka

6237

2KKD1XE0

Ultrasonografia iných ako orgánov UGT u urologického pacienta

6452

2LCD2DE0

Náročná ultrasonografia maternice, parametrií a dolnej časti brucha špeciálnymi metódami

 

V celom zozname má len jediný diagnostický výkon uvedenú dobu trvania (najskôr omylom):

10459

2PADE6A0

UZ vyšetrenie vertebrálneho riečišťa               20 min

Niektoré z kapitol majú preložené do slovenčiny len niektoré z výkonov (citácia „an bloc“):

7603

2NAXX320

Dlaha na chrbticu a krk odliata na mieru

7604

2NAXX330

Custom moulded cast; spine and neck

7605

2NAXX340

Major custom moulded cast; spine and neck

7606

2NAXX390

Iná ortopedická bandáž chrbta a krku

9246

2NFXX320

Na mieru vyrobaná dlaha na bedrový kĺb astehno

9247

2NFXX330

Custom moulded cast; hip joint and thigh

9248

2NFXX340

Major custom moulded cast; hip joint and thigh

9249

2NFXX390

Iná ortopedická bandáž bedra a stehna

 

Niektoré z formulácií (pre podobný výkon) majú „nemerateľné“ rozdiely – pre nejasne definovaný obsah:

90

1AFA314327

Konzultácia ďalšieho zdravotníckeho pracovníka poskytujúceho odborný posudok alebo odporúčanie u nového alebo známeho pacienta s málo závažnými problémami.

91

1AFA314328

Konzultácia ďalšieho zdravotníckeho pracovníka poskytujúceho odborný posudok alebo odporúčanie nízkej komplexnosti u nového alebo známeho pacienta so stredne závažnými problémami.

92

1AFA314330

Konzultácia ďalšieho zdravotníckeho pracovníka poskytujúceho vysoko komplexný odborný posudok alebo odporúčanie u nového alebo známeho pacienta so stredne až vysoko závažnými problémami.

 

Niektoré z výkonov sú z oblasti medicínskeho „sci-fi“ – i tak sú na ne dva kódy:

1111

2CCD1AE0

Ultrasonografia slzového kanálika

1113

2CCDE1A0

Ultrasonografia slzového kanálika

 

Niektoré z USG výkonov sa v praxi absolútne nevykonávajú ako samostatné vyšetrenie:

9284

2NGDE3A0

Ultrasonografické vyšetrenie šľachy pately

3507

2FXD8PE0

Ultrasonografia ductus Botalli

 

Príkladov by bolo možné nájsť oveľa viac – je to však zbytočné. Už v októbri som konštatoval, že (cit.): „Súčasné práce na katalógu považujem za jednoduché lingvistické cvičenia, ktoré nedávajú členom komisií,  reprezentujúcich odborné komunity žiadnu možnosť k tvorivej činnosti, kde by sa pri tvorbe položiek katalógu (a trebárs aj na základnom modeli prebratom z cudziny) využila tvorivá potencia reprezentantov odborov, ktorí na to dostali od odborných komunít poverenie hlavne preto, lebo o uvedenej problematike niečo vedia a majú skúsenosti z denne praxe v konkrétnych podmienkach u nás“. Bolo to preto, lebo tvorca (MZ) si neželal zmeny textu.

Na základe vyššie uvedeného musím konštatovať, že k efektu neviedli ani spomínané lingvistické cvičenia. K obsahu materiálu jednou vetou: považujem ho stále za absolútne nepoužiteľný v praxi! Je vizitkou tvorcov, ktorí napriek opakovaným upozorneniam a mnohým konštruktívnym návrhom zo strany odborných komunít vytrvalo (z nevedomosti?, zámerne?) ignorujú možnosť spolupráce s lekármi z praxe. Konštatujem nerád aj to, že prípadné schválenie materiálu vládou SR a pokus o jeho realizáciu v praxi spôsobí chaos. Iné hodnotenie nie je možné.

Zároveň znova ponúkam za kolegov, ktorí sa uvedenej problematike venujú, možnosť tvorby zoznamu výkonov v spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva. Musím však v tej súvislosti zdôrazniť aj to, že to musí byť ministerstvo s iným personálnym obsadením ako je to terajšie, ktoré ponuku k spolupráci ignoruje počas celého svojho funkčného obdobia.

 

Piešťany, 11. marca 2006                                                        MUDr. Jozef Beňačka, PhD.

 

Zaslané: MZ SR, NR SR, SLK, SLS, ASR SR, SLUS, zdravotné poisťovne