15 rokov histórie SSUM

Slovenská spoločnosť pre ultrazvuk v medicíne (SSUM) 2010

(bilancia 15 ročnej činnosti od vzniku v roku 1994)

Do rozdelenia ČSFR sa problematike ultrazvukovej diagnostiky venovala, ktorá bola súčasťou Československej vedecko-technickej spoločnosti (ČSVTS).

Po rozdelení Československa v roku 1993 bolo treba vytvoriť organizáciu, ktorá by pokračovala v práci Československá spoločnosť pre ultrazvuk v medicíne a biológii (ČSSUMB) na báze lekárskej spoločnosti - multidisciplinárna spoločnosť, člen EFSUMB (European Federation of Societes for Ultrasound in Medicine and Biology). Na jar 2004 vznikol prípravný výbor, v ňom boli zastúpené všetky oblasti Slovenska, ako aj všetky odbory ultrazvukovej diagnostiky (to stanovy zabezpečujú dodnes). Výbor vypracoval stanovy, programovú náplň a princípy financovania, SSUM sa stala riadnou odbornou spoločnosťou SLS po schválení na sneme SLS na jeseň 1994. V tom čase mala 400 členov. Následne sa uskutočnili prvé voľby, ktoré sa opakujú každé 4 roky, posledné boli v roku 2010

Dnes, po 15 ročnej existencii má SSUM vyše 980 členov, je jedna z väčších (a pritom jedna z najmladších) odborných spoločností SLS, od roku 1997 ako kolektívny člen SLS – ako občianske združenie s právnou subjektivitou a s vlastným hospodárením.

Od roku 1995 organizuje SSUM každé dva roky trojdňovú odbornú konferenciu „Slovenská sonografia“ – vždy v Piešťanoch. Jej obsahom sú samostatné odborné bloky prednášok, ako aj tzv. refresh–kurzy (monotématicky zamerané prednášky v trvaní 4 vyučovacích hodín, určené k dopĺňaniu vzdelania v aktuálnych témach). Každého ročníka konferencie sa zúčastňujú aj viacerí zahraniční hostia ako pozvaní prednášajúci. Dodnes na konferenciách a iných odborných akciách SSUM prednášali kolegovia z Talianska, Švajčiarska, Nemecka, Dánska, Rakúska, Poľska, Maďarska, Chorvátska, Rumunska, Česka a USA. Od roku 1999 je súčasťou konferencie aj slávnostná Kováčova prednáška – jej prednášateľmi boli prof. Hrazdíra z Brna (1999), prof. Harmat z Budapešti (2001) , prof. Jakubowski z Varšavy (2003) doc. Tuma z Zurichu (2005), prof. Sporea z Timisoary (2007), prof. Bartels z Mníchova a prof. Gilani z Lahore – Pakistan (2009)

Okrem toho každoročne SSUM poriada niekoľko pracovných dní a workshopov, mnohé v úzkej spolupráci s inými odbornými lekárskymi spoločnosťami SLS, ako aj s kolegami z Čiech. Od vzniku SSUM dodnes sa uskutočnili tieto odborné akcie:

1995októberSlovenská sonografia 1995, Piešťany
1996májPečeň a pankreas v USG obraze, Nitra
1996októberII. UZ workshop neurológov, Nitra
1996októberSonografia muskuloskeletálneho systému, Piešťany
1997 marecZobrazovacie metódy v endokrinológii, Humenné
1997októberSlovenská sonografia 1997, Piešťany
1998 májUSG vyšetrenie orgánov a ciev krku, Nitra
1998 október Kontrastné látky v sonografii, Piešťany
1998november20 rokov echokardiografie v Banskej Bystrici
1999októberSlovenská sonografia 1999, Piešťany
2000 májUSG v akútnych stavoch, Košice
2000októberEndoskopická USG, Piešťany
2001októberSlovenská sonografia 2001, Piešťany
2002 aprílIII. neurovaskulárny workshop, Nitra
2002máj2. deň detskej sonografie, Banská Bystrica
2002májUSG v gynekológii a pôrodníctve - kurz, Piešťany
2002októberNovinky v dg. a liečbe muskuloskeletálneho systému, Piešťany
2003októberSlovenská sonografia 2003, Piešťany
2004májProblémy a omyly v USG diagnostike, Košice
2004májPokroky v pediatrickej sonografii, Banská Bystrica
2005októberSlovenská sonografia 2005, Piešťany
2007októberSlovenská sonografia 2007, Piešťany
2009októberSlovenská sonografia 2009, Piešťany

Víkendové kurzy sa konajú od roku 2002.

2002májUSG v gynekológii a pôrodníctve - kurz, Piešťany
2002novemberDuplexná sonografia ciev končatín (3x) - kurz, Piešťany
2002novemberUSG pečene a žlčových ciest (3x) - kurz, Piešťany
2003novemberDuplexná sonografia ciev končatín (2x) - kurz, Piešťany
2003novemberEchokardiografia chlopňových chýb (2x) - kurz, Piešťany
2004septemberPediatrická sonografia – kurz, Banská Bystrica
2004novemberZáklady Dopplera – kurz, Piešťany
2004novemberUSG pečene a žlčových ciest – kurz, Piešťany
2006októberZáklady Dopplera – kurz, Piešťany
2006októberUSG pečene a žlčových ciest – kurz, Piešťany
2006novemberDuplexná sonografia ciev končatín – kurz , Piešťany
2006novemberUSG pečene a žlčových ciest – kurz, Piešťany
2007májZáklady Dopplera – kurz, Piešťany
2007júnDuplexná sonografia ciev končatín - kurz, Piešťany
2007novemberUropotert – kurz, Piešťany
2007decemberUropotert – kurz, Piešťany
2008májZáklady Dopplera – kurz, Piešťany
2008júnDuplexná sonografia ciev končatín - kurz, Piešťany
2008septemberUSG pečene a žlčových ciest – kurz, Piešťany
2008októberUrogenitálny trakt – kurz, Piešťany
2008novemberPankreas, GIT a akútne brucho – kurz, Piešťany
2008novemberMammosonografia – kurz, Piešťany
2009májZáklady Dopplera – kurz, Piešťany
2009májDuplexná sonografia ciev končatín - kurz, Piešťany
2009júnUSG pečene a žlčových ciest – kurz, Piešťany
2009júnPankreas, GIT a akútne brucho – kurz, Piešťany
2010májZáklady Dopplera – kurz, Piešťany
2010júnDuplexná sonografia ciev končatín - kurz, Piešťany
2010júnUSG pečene a žlčových ciest – kurz, Piešťany
2010septemberUrogenitálny trakt – kurz, Piešťany

Od roku 1996 je SSUM riadnym členom Európskej federácie spoločností pre ultrazvuk v medicíne a biológii (EFSUMB). Na kongresoch EFSUMB boli aktívnymi účastníkmi aj kolegovia zo Slovenska (Tours, Varšava, Záhreb, Ženeva).

Ďalšou oblasťou činnosti SSUM je príprava vlastných predpisov a odporúčaní SSUM, ako aj spolupráca s inými organizáciami a inštitúciami (MZ, SZU, SLS, SLK) pri tvorbe legislatívy. Pre slabý záujem o spoluprácu zo strany MZ a SZU je zatiaľ len s parciálnym efektom. Súčasťou tohto procesu je aj príprava podkladov k tvorbe nového bodovníka (katalógu výkonov). V tejto oblasti SSUM ponúklo ministerstvu zdravotníctva koncom roka 2004 kompletné riešenie, bez odozvy zo strany MZ. Nezáujem zo strany SZU sa týka aj ponúkanej spolupráce pri postgraduálnom vzdelávaní lekárov (nedostatočnú ponuku SZU v posledných rokoch suplujú vyhľadávané víkendové kurzy SSUM).

Okrem toho sa výbor SSUM v roku 1999 venoval mapovaniu technického parku UZ prístrojov na Slovensku (s kompletným, do tej doby neexistujúcim prehľadom strojového parku), meraniu kvality USG prístrojov (2002 a 2004 - s unikátnymi výsledkami v rámci celej Európy), tvorbe guidelines pre USG vyšetrovania a tvorbe minimálnych technických štandárd pre USG prístroje.

Doterajšia činnosť SSUM viedla k tomu, že odborné názory a postoje jej reprezentantov sú dnes akceptované a cielene vyhľadávané predstaviteľmi zdravotných poisťovní, lekárskej komory a komunít revíznych a odborných lekárov.

Spoločnosť má od počiatku činnosti vlastné vnútorné predpisy a svoje logo, od roku 2000 aj svoju vlastnú internetovú stránku (www.ssum.sk). Na nej je možné získať podrobnejšie informácie o činnosti SSUM, jej výboru a členov.

Piešťany, oktober 2010
spracoval: MUDr. J. Beňačka, PhD.