30 rokov československej sonografie

Autor: prof. MUDr. Ivo Hrazdira, DrSc.
Článok: 30 let České společnosti pro ultrazvuk v lékařství a biologii

Počátky ultrazvukové diagnostiky v Československu (1960-1974)

Nová zobrazovací metoda v lékařství - echografie, založená na obrazovém zpracování ultrazvukových signálů odražených od tkáňových struktur, se začíná rozvíjet od počátku 50 let mi-nulého století. Již několik let po zve-řejnění prvních výsledků nachází své zájemce i v tehdejším Československu, a to přes potíže s obstaráváním zahra-niční literatury a nedostatek devizo-vých prostředků na nákup přístrojů ze zahraničí.