Linky

Zaujímavé webové stránky

Obrazová galéria patologických nálezov
http://www.gastroultrasound.sk/

stránka českej ultrazvukovej spoločnosti
http://csu.upol.cz/

EFSUMB - Európska federácia ultrazvukových spoločností   
http://www.efsumb.org/

BMUS - Britská ultrazvuková spoločnosť
http://www.bmus.org/

DEGUM - Nemecká ultrazvuková spoločnosť
http://www.degum.de

Slovenská rádiologická spoločnosť
http://www.slovakradiology.sk/

Švajčiarska ultrazvuková spoločnosť
http://www.sgum.ch/

Produktové menu