Štandardné USG vyšetrenie – abdomen

Časť I: Všeobecné podmienky

 1. Sú uvedené vo všeobecných odporúčaniach.

Časť II: Postup pri vyšetrení

 • Pacient leží s napriamenými nohami, s uvolneným bruchom, vyzlečený do pol pása (žena do podprsenky), s nohavicami stiahnutými po symfýzu. Pravú ruku má nad hlavou, ľavú odtiahnutú od trupu. Počas vyšetrovania môže byť pacient (podľa zvyklostí vyšetrujúceho) polohovaný na jeden alebo druhý bok, prípadne otočený do ľahu na brucho. Pri vyšetrovaný subchondrálnych priestorov môže pomáhať inspírium pacienta trvajúce pokiaľ možno čo najkratšie.
 • Vyšetrenie začína v pravej prednej axilárnej čiare súčasným zobrazením pečene a obličky. To je dôležité pre nastavenie optimáleho presetu a posúdenie echogenity pacienta. Vyšetrenie pokračuje postupným zobrazením pravého a ľavého laloka pečene, porty, žlčových ciest, žlčníka, pankreasu, sleziny, oboch obličiek, aorty, orgánov v podbrušku, retroperitonea a prípadne aj zobrazením nadbráničných priestorov a častí GIT (čriev a appendixu), čo nie je súčasť štandardného USG vyšetrenia abdomenu.

Časť III: Popis výsledku vyšetrenia

Text neobsahuje odporúčania pre popis nálezu dopplerovského vyšetrenia (bude v samostatnom odporúčaní). Veľkosti orgánov a ich súčastí, ako aj veľkosti patologických útvarov sa vyjadrujú v milimetroch. Obsah a rozsah popisu každého orgánu je podmienený normálnym, resp. patologickým nálezom na orgáne:

 • pečeň

  • veľkosť (prípadne AP rozmer pravého a ľavého laloka)
  • homogenita / nehomogenita
  • echogenita (hyper-, hypo-) a štruktúra (zrnitosť, textúra)
  • periférna atenuácia / periférne zosilnenie (enhancement)
  • prítomnosť ložiskových zmien a ich charakteristika (viď nižšie)
  • abnormality priebehu ciev (ak sú)
  • šírku intrahepatálnych žlčovodov (ak sú rozšírené)
  • iné patologické zmeny (ak sú)

 • žlčové cesty

  • ne/prítomnosť dilatácie
  • hrúbka steny a obsah lúmenu (ak je zmenené)

 • žlčník

  • veľkosť (prípadne tvar, ak je anomálny)
  • hrúbka a štruktúra steny
  • obsah: konkrementy (počet a veľkosť, akustický tieň), prípadne iný obsah (sludge)
  • okolie (ak sú v ňom patologické zmeny, útvary a kolekcie)

 • pankreas

  • veľkosť (prípadne tvar, ak je anomálny)
  • homogenita / nehomogenita
  • echogenita a štruktúra
  • prítomnosť ložiskových zmien a ich charakteristika (viď nižšie)
  • dilatácia a zmenený priebeh vývodu (ak je)

 • obličky

  • poloha a jej prípadné zmeny
  • veľkosť (AP rozmer)
  • hrúbka a echogenita parenchýmu, jeho štrukturálne zmeny
  • centrálny komplex – dilatácia panvičky a kalichov (ak je)
  • prítomnosť ložiskových zmien a ich charakteristiku (viď nižšie)
  • zmeny v suprarenálnom priestore (ak sú)

 • slezina

  • veľkosť (AP rozmer)
  • echogenita a štruktúra (homogenita)
  • prítomnosť ložiskových zmien a ich charakteristika (viď nižšie)
  • dilatácia vén v híle (ak je)

 • aorta

  • priebeh a šírka
  • lokálne zmeny steny (ak sú)
  • patologické útvary v retroperitoneu (ak sú)

 • mechúr

  • symetria, veľkosť (prípadne objem v ml) a obsah
  • hrúbka steny a jej štrukturálne zmeny

 • ž-malá panva

  • poloha, veľkosť a prípadné patologické zmeny uteru
  • adnexá, patologické útvary v oblasti adnex
  • voľná tekutina v podbrušku

 • m-malá panva

  • veľkosť (prípadne v ccm) a (ne)homogenita prostaty
  • ložiskové zmeny (ak sú) a ich charakteristika

 • GIT

  • prítomnosť dilatovaných črevných kľučiek (ak sú)
  • prítomnosť peristaltiky
  • ložiskové zmeny steny GITu (ak sú) a ich charakteristika

 • appendix

  • prítomnosť a lokalizácia
  • hrúbka a charakter steny, obsah lúmenu, komprimovateľnosť

 • ostatné

  • tekutina v pleurálnych dutinách a v perikarde
  • iné ložiskové patologické zmeny v adomene a v retroperitoneu
  • tekutina v subfréniu, retroperitoneálne a v okolí orgánov abdomenu (ak sú)

Patologické ložiska v parenchýmovom orgáne:

 • popis:

  • veľkosť a tvar
  • lokalizácia
  • charakter – solídne, cystické
  • štruktúra (homogenita), echogenita
  • ohraničenie k okoliu, povrch
  • sekundárne zmeny
  • atenuácia, akustické tiene, enhancement

 • lokalizácia:

  • pečeň: podľa segmentov (I.- VIII.)
  • pankreas: hlava–telo–chvost
  • obličky: pól – parenchým – centrálny komplex
  • slezina: póly – hilus
  • ostatné: kraniálne – kaudálne, laterálne – mediálne, dorzálne – ventrálne

Príloha 1.: USG screening urotraku u novorodencov

Vykonáva sa 4.deň po narodení, podmienkou je dobré zavodnenie dieťaťa. Močový mechúr sa vyšetruje ako prvý (kým sa dieťa nepomočí).

 • Močový mechúr kontúry: hladké / nepravidelné
 • sliznica: nezriasnená / zriasnená
 • stena: nehrubnutá / zhrubnutá (mm v oblasti trigona)
 • distálne močovody: ak sa zobrazili – rozšírené (priemer v mm)
 • zmeranie kapacity (objem v ml)

spracoval MUDr. J. Beňačka, PhD.

Produktové menu