Štandardné USG vyšetrenie – hlavička novorodencov.

Časť I: Všeobecné podmienky

 1. Sú uvedené vo všeobecných odporúčaniach.

Časť II: Postup pri vyšetrení

 1. Novorodenec bez prípravy, v leže na chrbte alebo na brušku, prístup vyšetrujúceho od temena alebo z boku. Vyšetrenie bez nutnej prípravy, nevyhnutnosťou je otvorená veľká fontanela.

Časť III: Popis výsledku vyšetrenia

 1. Prístup cez veľkú fontanelu
  v 2D obraze dve roviny rezu: koronárna, sagitálna
  gyrifikácia – primeraná, redukovaná, zmazaná, prítomné lemovanie gyrov, oploštenie gyrov
  postranné komory – nerozšírené, symetrické / asymetrické
  v koronárnom reze odmerať rozmer LL (od laterálnej steny vpravo po laterálnu stenu vľavo)
  v sagitálnom reze šírka predných rohov (pri rozšírení aj šírka zadných a temporálnych rohov)
  falx v strede (posun od strednej roviny)
  shunt (ak je prítomný): pozícia, v ktorej časti je zavedený
  subarachnoidálne priestory – šírka vpravo aj vľavo, interhemisfericky
  tkanivo mozgu: štruktúra (primeraná, zmenená)
  ložiskové zmeny (veľkosť, umiestnenie, echogenita, homogenita)
  zadná jama: mozoček (štruktúra, ložiskové zmeny
  IV. komora (veľkosť)
  b) CFM + duplex - prietoky a. cerebri anterior. a. pericalosa, a. cerebri media (RI, Vs, Ved)
 2. Prístup transtemporálne
  posúdenie stredových štruktúr u novorodenca meranie prietokov na a. cerebri media (RI, Vs, Ved)
 3. Prístup cez okcipitálny šev
  posúdenie zadnej jamy (cisterna cerebelli magna, IV. komora) patologické štruktúry (cysty)

spracovala MUDr. Milica Lacová