Štandardné USG vyšetrenie – hlavička novorodencov.

Časť I: Všeobecné podmienky

 1. Sú uvedené vo všeobecných odporúčaniach.

Časť II: Postup pri vyšetrení

 1. Novorodenec bez prípravy, v leže na chrbte alebo na brušku, prístup vyšetrujúceho od temena alebo z boku. Vyšetrenie bez nutnej prípravy, nevyhnutnosťou je otvorená veľká fontanela.

Časť III: Popis výsledku vyšetrenia

 1. Prístup cez veľkú fontanelu
  v 2D obraze dve roviny rezu: koronárna, sagitálna
  gyrifikácia – primeraná, redukovaná, zmazaná, prítomné lemovanie gyrov, oploštenie gyrov
  postranné komory – nerozšírené, symetrické / asymetrické
  v koronárnom reze odmerať rozmer LL (od laterálnej steny vpravo po laterálnu stenu vľavo)
  v sagitálnom reze šírka predných rohov (pri rozšírení aj šírka zadných a temporálnych rohov)
  falx v strede (posun od strednej roviny)
  shunt (ak je prítomný): pozícia, v ktorej časti je zavedený
  subarachnoidálne priestory – šírka vpravo aj vľavo, interhemisfericky
  tkanivo mozgu: štruktúra (primeraná, zmenená)
  ložiskové zmeny (veľkosť, umiestnenie, echogenita, homogenita)
  zadná jama: mozoček (štruktúra, ložiskové zmeny
  IV. komora (veľkosť)
  b) CFM + duplex - prietoky a. cerebri anterior. a. pericalosa, a. cerebri media (RI, Vs, Ved)
 2. Prístup transtemporálne
  posúdenie stredových štruktúr u novorodenca meranie prietokov na a. cerebri media (RI, Vs, Ved)
 3. Prístup cez okcipitálny šev
  posúdenie zadnej jamy (cisterna cerebelli magna, IV. komora) patologické štruktúry (cysty)

spracovala MUDr. Milica Lacová

Produktové menu