Ultrasonografia oka a očnice

Časť I: Všeobecné podmienky - (zodpovedajú doterajším podmienkam)
Sú uvedené vo všeobecných odporúčaniach.

Časť II: Postup pri vyšetrení
Pacient je vyšetrovaný v ľahu (eventuálne pacient sedí). Vyšetrenie je bez nutnej prípravy.
USG sonda sa prikladá buď priamo na rohovku alebo spojovku po predchádzajúcej lokálnej anestézie rohovky a spojovky, alebo sa USG sonda prikladá na prednú časť oka cez zatvorené mihalnice.

Časť III: Popis výsledku vyšetrenia
Pri vlastnom vyšetrení je potrebné rozlíšiť spôsob USG vyšetrenia

 • A – scan: pachymetrické meranie hrúbky rohovky,

  • biometrické hodnotenie parametrov v oku a orbity
  • diagnostické hodnotenie patologických zmien v oku a očnici

 • B – scan:

  • Oko: Bulbus celistvej konfigurácie. PK bez patologického echa, echo lentis in situ, sklovcový priestor bez patol. echa, vnútroočné obaly priložené, oblasť makuly bez patologického echa.
  • Očnica: Retrobulbárne tkanivo stredneintenzívnej echogenity, extraokulárne svaly – diameter v mm, štruktúra a reflexivita bruška svalu. Iný patologický v retrobulbárnom priestore.

 • FDU (Farebná dopplerovská ultrasonografia): zobrazuje a hodnotí prietokové parametre (podľa možnosti vizualizácie jednotlivých ciev) v arteria a vena centralis retinae, arteria ciliaris posterior a vo vena orbitalis superior, kde je vhodné hodnotenie smeru krvného prúdenia a v prípade dilatácie echa veny orbitalis superior zhodnotiť dilatáciu echa veny orbitalis superor. V prípade iného vaskulárne podmieneného patologického útvaru tento popísať.
 • 3D USG: Interpretácia nálezu: je až v závere vyšetrenia, nie v popise USG nálezu. Ak z charakteru nálezu nie je možná celkom jednoznačná interpretácia, je to vyjadrené vo formulácii záveru vyšetrenia, pričom sa interpretujúci (vyšetrujúci lekár) výrazovo prikloní k jednej z možných variant interpretácie. Odporúčanie ďalšieho diagnostického postupu je možné, nie je nevyhnutné. Súčasťou záverečnej interpretácie nálezu môže byť
  aj opis podmienok k vyšetreniu (zhodnotenie echogenity pacienta).
 • Časť IV: Technické podmienky USG vyšetrenia – (zodpovedajú doterajším podmienkam)
AplikáciaMinimálneOptimálne
1. Small parts, oči a očnica muskuloskeletal64 kanálov, >60 dB
FR > 8
2D, alternatívne A – scan
sonda LA 7,0 MHz
256 kanálov, >90 dB
FR (2D) > 15, minim. PRF 125 Hz
2D, PW, CFM, Power Doppler
sonda LA multifrekv. 7,0-13,0 MHz
2. Cievy krku a očí, orbity64 kanálov, >60 dB
FR > 8, minim. PRF 500 Hz
2D, PW, CFM
sonda LA 5,0 - 7,0 MHz
256 kanálov, >90 dB, steering
FR (2D) > 15, minim. PRF 250 Hz,
2D, PW, CFM, Power Doppler
sonda LA multifrekv. 5,0-13,0 MHz
automat. obkreslenie PW krivky
3. ArchiváciaČB termoprinter
alebo digitálna archivácia
alebo PC tlačiareň
digitálna archivácia s možnosťou
prenosu (USB, CD, DICOM) a tlače

Spracoval: MUDr. Jozef Čmelo

Produktové menu