USG počas tehotnosti

Stanovisko SSUM v rámci oficiálneho pripomienkovania návrhu zmeny zákona č. 576 / 2004, LP / 2019 / 811 („tlkot srdca pred interrupciou“)

Podmienky používania ultrazvuku v prvom trimestri tehotnosti určujú svetovo platné odporúčania. Dvojrozmerné zobrazovanie v škále šedi sa uskutočňuje v podmienkach prísne limitovanej vysielanej UZ energie. Nikdy nebolo dokázané poškodenie tkanív zobrazením v škále šedi.

Tlkot srdca sa dá ako zvuk prezentovať iba tým spôsobom, že sa ultrazvukový signál odrazený od tečúcich krviniek v srdci digitálne spracuje na zvukovú informáciu. K tomu sa musí použiť dopplerovský mód, ktorý kumuluje ultrazvukovú energiu do malého vyšetrovaného priestoru. Nárast teploty a zvýšené chvenie tkanív spôsobené kumulovanou UZ energiou vo vyšetrovanej oblasti môže pre rýchlo rastúce tkanivá predstavovať veľké riziko ich poškodenia.

V prvom trimestri gravidity sa pri ultrazvukovom vyšetrení plodu neodporúča používať dopplerovský mód v plode ani v blízkosti plodu pre veľké riziko jeho prenatálneho poškodenia koncentrovanou ultrazvukovou energiou (viď platné odporúčania EFSUMB: https://www.thieme-connect.de/products/ejournals/pdf/10.1055/a-1010-6018.pdf

Produktové menu