Minimálne technické požiadavky na USG prístroj  -  2023

Výbor SSUM vypracovala materiál o minimálnych technických požiadavkách na ultrazvukové prístroje pre jednotlivé klinické aplikácie na základe zahraničných podkladov (predovšetkým Nemeckej ultrazvukovej spoločnosti DEGUM), s prihliadnutím na domáce ekonomické podmienky a pripomienky užívateľov s dlhoročnou praxou. Prvá verzia textu bola spracovaná v lete 2004 a materiál bol zaslaný, Ministerstvu zdravotníctva SR, ako aj všetkým zdravotným poisťovniam. Niektoré reagovali písomne s tým, že materiál budú používať vo svojej praxi.

            Za posledné roky technický vývoj pokročil, a tak bolo nutné niektoré veci v odporúčaní opakovane korigovať - robíme to v posledných rokoch opakovane. Aj súčasný materiál s odporúčacím charakterom je otvorený, t.j. je možné ho dopĺňať a pripomienkovať, ak to vyžaduje technický a legislatívny vývoj.

            Predpokladáme, že sa uvedený materiál by sa v budúcnosti mohol stať oficiálnou súčasťou legislatívnych noriem určujúcich minimálne technické vybavenie zdravotníckych pracovísk. K tomu však musí spraviť rozhodujúci krok zodpovedná legislatívna inštitúcia.

Aplikácia Minimálne Optimálne
1. Brušná sonografia,
urogenitálny trakt
128 kanálov, > 100 dB
FR (frame rate) > 15
2D
sonda CA 3 MHz,deti 5 MHz
512 kanálov, > 200 dB, Harmonic
FR (2D) > 25, minim. PRF 250Hz
2D, PW, CFM, PD elasto, 3D
sonda CA 3-7 MHz, LA 5-12 MHz
2. Gynekologické vyšetrenia 128 kanálov, > 100 dB
FR > 15
2D
sonda IVU 6 MHz

512 kanálov, > 200 dB, Harmonic
FR (2D) > 25, minim. PRF 250Hz
2D, PW, CFM, PD, elasto, 3D
sonda CA multifrekv. 3-7 MHz

3. Prenatálne vyšetrenia 128 kanálov, > 100 dB
FR > 15
2D
sonda CA 3 MHz
512 kanálov, > 200 dB, Harmonic
FR (2D) > 25, minim. PRF 250Hz
2D, PW, CFM, PD, elasto, 3D
sonda CA multifrekv. 3-7 MHz
4. Bedrové kĺby novorodencov 128 kanálov, > 100 dB
FR > 10
2D
sonda LA 5 MHz
256 kanálov, > 150 dB, Harmonic
FR > 20
2D, split 2D
sonda LA multifrekv. 5-10 MHz
5. CNS novorodencov 128 kanálov, > 100 dB
FR > 10
2D
sonda CA (AA) 5 MHz
256 kanálov, > 150 dB, Harmonic
FR (2D) > 20, minim. PRF 250Hz
2D, PW, CFM, PD
sonda mikroCA multifr. 7-13 MHz
6. Small parts, oči a očnica
muskuloskeletal
128 kanálov, > 100 dB
FR > 10
2D
sonda LA 7 MHz
256 kanálov, > 200 dB
FR (2D) > 20, minim. PRF 125Hz
2D, PW, CFM, PD, elasto, 3D
sonda LA multifrekv. 7-13 MHz
7. Mammosonografia 128 kanálov, > 100 dB
FR > 10
2D
sonda LA 7 MHz
256 kanálov, > 200 dB,
FR (2D) > 20, minim. PRF 125Hz
2D, PW, CFM, PD, elasto, 3D
sonda LA multifrekv. 7-13 MHz
8. Cievy krku a končatín 128 kanálov, > 100 dB
FR > 10, minim.PRF 500 Hz
2D, PW, CFM
sonda LA 7 MHz
256 kanálov, > 200 dB,
FR (2D) > 25, minim. PRF 250Hz
2D, PW, CFM, PD, 3D, steering
sonda LA multifrekv. (5)7-13 MHz
9. Cievy transkraniálne (TCD) 128 kanálov, > 100 dB
FR > 15
2D, PW / CW
sonda PA (AA) 2 MHz
256 kanálov, > 200 dB
FR (2D) > 25, minim. PRF 250Hz
2D, PW, CW, CFM, PD
sonda PA multifrekv. 2-4 MHz
10. Echokardiografia dospelí 128 kanálov, > 100 dB
FR > 30
2D, TM, PW, CW, CFM
sonda PA (AA) 2 MHz
512 kanálov, > 200 dB, Harmonic
FR (2D) > 70, HPRF, speckle, 3D
2D, omniTM, PW, CW, CFM, TDI
sonda PA multifrekv. 2-4 MHz
11. Echokardiografia deti 128 kanálov, > 100 dB
FR > 30
2D, TM, PW, CW, CFM
sonda PA (AA) 4 MHz
512 kanálov, > 200 dB, Harmonic
FR (2D) > 70, HPRF, speckle, 3D
2D, TM, PW, CW, CFM, TDI
sonda PA multifrekv. 3-5 MHz
Archivácia ČB termoprinter
alebo digitálna archivácia
obrázkov aj videosekvencií
digitálna archivácia obrázkov
aj videosekvencií s možnosťou
prenosu (USB, CD, DICOM)
Monitor veľkosť 9“,  „pocket“ aj na smartfone veľkosť 17“
.Cine loop (pamäťová slučka) nevyhnutná súčasť nevyhnutná súčasť

Frekvencia sondy uvedená v minimálnom odporúčaní môže varírovať ± 1 MHz, v optimálnom odporúčaní je uvedené optimálne pásmo ± 1 MHz (nie pre Harmonic).

Minimálna frekvencia obrázkov (FR – frame rate) je uvedená pre štandardnú hĺbku zobrazenia v uvedenej aplikácii.

Skratky v texte sú štandardne medzinárodne používané, preto nie sú v texte vysvetlené.

Predpis nerieši technické odporúčania pre špeciálne aplikácie, napr.: ezofageálne, intravaskulárne, transrektálne, intravaginálne, transuretrálne, endoskopické, peroperačné a iné.

V prípade používania kontrastných látok by mal byť súčasťou optimálneho vybavenia prístroja aj softvér pre „low-MI“ zobrazenie (CEUS – contrast enhanced ultrasound)

V prípade nejasnosti v interpretácii textu podá na základe písomnej žiadosti výklad výbor SSUM.

Marec  2013                                                   doc. MUDr. Jozef Beňačka, PhD., MBA, MPH

                                                                                   predseda SSUM

Produktové menu