Minimálne technické požiadavky na USG prístroj

Výbor SSUM vypracovala materiál o minimálnych technických požiadavkách na ultrazvukové prístroje pre jednotlivé klinické aplikácie na základe zahraničných podkladov (predovšetkým Nemeckej ultrazvukovej spoločnosti DEGUM), s prihliadnutím na domáce ekonomické podmienky a pripomienky užívateľov s dlhoročnou praxou. Prvá verzia textu bola spracovaná v lete 2004 a materiál bol zaslaný, Ministerstvu zdravotníctva SR, ako aj všetkým zdravotným poisťovniam. Niektoré reagovali písomne s tým, že materiál budú používať vo svojej praxi.
Za posledné 3 roky technický vývoj pokročil, a tak bolo nutné niektoré veci v odporúčaní korigovať. Aj súčasný materiál s odporúčacím charakterom je otvorený, t.j. je možné ho dopĺňať a pripomienkovať, ak to vyžaduje technický a legislatívny vývoj.
Predpokladáme, že sa uvedený materiál by sa v budúcnosti mohol stať oficiálnou súčasťou legislatívnych noriem určujúcich minimálne technické vybavenie zdravotníckych pracovísk. K tomu však musí spraviť rozhodujúci krok zodpovedná legislatívna inštitúcia.

AplikáciaMinimálneOptimálne
1. Brušná sonografia,
urogenitálny trakt
64 kanálov, >60 dB
FR (frame rate) > 8
2D
sonda CA deti: 5,0 MHz
dospelí: 3,0 MHz
512 kanálov, >90 dB, Harmonic
FR (2D) > 15, minim. PRF 250 Hz
2D, PW, CFM, Power Doppler
sonda CA multifrekv. 3,0 -7,0 MHz
2. Gynekologické vyšetrenia 64 kanálov, >60 dB
FR > 8
2D
sonda IVU 6,0 MHz
512 kanálov, >90 dB, Harmonic
FR (2D) > 15, minim. PRF 250 Hz
2D, PW, CFM, Power Doppler
sonda CA multifrekv. 3,0-7,0 MHz
sonda IVU multifrekv. 6,0-8,0 MHz
3. Prenatálne vyšetrenia 64 kanálov, >60 dB
FR > 8
2D
sonda CA 3,0 MHz
512 kanálov, >90 dB, Harmonic, 3D
FR (2D) > 15, minim. PRF 250 Hz
2D, PW, CFM, Power Doppler
sonda CA multifrekv. 3,0-7,0 MHz
sonda IVU multifrekv. 6,0-8,0 MHz
4. Bedrové kĺby novorodencov 64 kanálov, >60 dB
FR > 8
2D
sonda LA 5,0 MHz
256 kanálov, >90 dB, Harmonic
FR > 15
2D, split 2D
sonda LA multifrekv. 5,0-10,0 MHz
5. CNS novorodencov 64 kanálov, >60 dB
FR > 8
2D
sonda CA (AA) 5,0 MHz
256 kanálov, >90 dB, Harmonic
FR (2D) > 15, minim. PRF 250 Hz
2D, PW, CFM, Power Doppler
sonda mikroCA multifr. 5,0-13,0 MHz
6. Small parts, oči a očnica
muskuloskeletal
64 kanálov, >60 dB
FR > 8
2D
sonda LA 7,0 MHz
256 kanálov, >90 dB
FR (2D) > 15, minim. PRF 125 Hz
2D, PW, CFM, Power Doppler
sonda LA multifrekv. 7,0-13,0 MHz
7. Mammosonografia 64 kanálov, >60 dB
FR > 8
2D
sonda LA 7,0 MHz
256 kanálov, >90 dB,
FR (2D) > 15, minim. PRF 125 Hz
2D, PW, CFM, Power Doppler
sonda LA multifrekv. 7,0-13,0 MHz
8. Cievy krku a končatín 64 kanálov, >60 dB
FR > 8, minim. PRF 500 Hz
2D, PW, CFM
sonda LA 5,0 - 7,0 MHz
256 kanálov, >90 dB, steering
FR (2D) > 15, minim. PRF 250 Hz,
2D, PW, CFM, Power Doppler
sonda LA multifrekv. 5,0-13,0 MHz
automat. obkreslenie PW krivky
9. Cievy transkraniálne (TCD) 64 kanálov, >60 dB
FR > 8
2D, PW / CW
sonda PA (AA) 2,0 MHz
256 kanálov, >90 dB
FR (2D) > 15, minim. PRF 500 Hz
2D, PW, CW, CFM, Power Doppler
sonda PA multifrekv. 2,0-4,0 MHz
10. Echokardiografia dospelí 64 kanálov, >60 dB
FR > 20
2D, TM, PW, CW, CFM
sonda PA /AA 2,0 MHz
512 kanálov, >90 dB, Harmonic
FR (2D) > 50, HPRF
2D, omni-TM, PW, CW, CFM, TDI
sonda PA multifrekv. 2,0-4,0 MHz
11. Echokardiografia deti 64 kanálov, >60 dB
FR > 20
2D, TM, PW, CW, CFM
sonda PA /AA 4,0 MHz
512 kanálov, >90 dB, Harmonic
FR (2D) > 50, HPRF
2D, TM, PW, CW, CFM
sonda PA multifrekv. 3,0-5,0 MHz
Archivácia 1. – 9. ČB termoprinter
alebo digitálna archivácia
alebo PC tlačiareň
digitálna archivácia s možnosťou
prenosu (USB, CD, DICOM) a tlače
Archivácia 1. – 9. ČB termoprinter
alebo digitálna archivácia
alebo PC tlačiareň
digitálna archivácia s možnosťou
prenosu (USB, CD, DICOM) a tlače
Archivácia 10. – 11. ČB termoprinter + video
alebo digitálna archivácia
obrázkov aj videosekvencií
digitálna archivácia obrázkov
aj videosekvencií s možnosťou
prenosu (USB, CD, DICOM) a tlače,
prípadne S-VHS videorekordér
Monitor
Cine loop (pamäťová slučka)
veľkosť 9“ (u prenosných 7“)
možnosť
veľkosť 17“
nevyhnutná súčasť

Frekvencia sondy uvedená v minimálnom odporúčaní môže varírovať +- 1 MHz, v optimálnom odporúčaní je uvedené optimálne pásmo +- 1 MHz (nie pre Harmonic). Minimálna frekvencia obrázkov (FR – frame rate ) je uvedená pre štandardnú hĺbku zobrazenia v uvedenej aplikácii.
Skratky v texte sú štandardne medzinárodne používané, preto nie sú v texte vysvetlené.
Predpis nerieši technické odporúčania pre špeciálne aplikácie, napr.: ezofageáne, intravaskulárne, transrektálne, transuretrálne, endoskopické, peroperačné a iné.
V prípade používania kontrastných látok by mal byť súčasťou optimálneho vybavenia prístroja aj softvér pre „low-MI“ zobrazenie.
V prípade nejasnosti v interpretácii textu podá na základe písomnej žiadosti výklad výbor SSUM.

Marec 2007
spracoval MUDr. J. Beňačka, PhD.

Produktové menu