Voľby 2014

Slovenská spoločnosť pre ultrazvuk v medicíne
Zápisnica z výsledku volieb do výboru SSUM na volebné obdobie 2014 – 2018.

Volebná komisia: MUDr. Milica Lacová – predseda
                        MUDr. Dušan Kanát – člen
                        MUDr. Peter Dedič – člen

Počet došlých volebných listov: 191
Počet platných volebných listov: 190

Menoslov kandidátov je bez titulov, počty získaných hlasov sú za menom, počet zvolených za každý odbor je uvedený v zátvorke (jeden alebo dvaja kandidáti). Zvolení kandidáti s najvyšším počtom hlasov sú označení boldom:

RDG (3):
Haviar
43 ECHOKG (2):
Dědič
83
Lešková
0
Dvorský
1
Legiňová 1 Holáň 55
Repovský
42
Chňupa
1
Slobodníková 72 Ignác 1
Strauss 24 Jakubová 1
Surowka 11 Jurko ml. 28
Tvrdík
72
Kaladárová
1
Uhnák
1
Mazúr
15
Vaník
1
Podracký
1
Žákovič
12
Slanina
11
Šimková 15
Pediatria (1): Antalová 14 Valočík 1
Čerňanská 18
Chovancová
29 (odstúpila z výboru)
Jakubička 22
Lacová 2 Ortopédia (1):
Klement
0
Krcho 1
Popluhár
63
Zúbriková 22 Pružinec 60
 
Interna (2):
Beňačka
131 Gynekológia (2):
Bielik T.
1
Bielik J.
0
Čunderlík
95
Hrušovský
26
Dankovčík
58
Králik
25
Grochal
42
Mizla
27
Janek
18
Kiňová
26
Kleskeň
30
Valočíková
1
Krištof
1
Málik 1
 
Mináriková 1
Neurológia (2):
Brozman
83 Očko 1
Garay
29 Rusnák  1
Kanát
42 Šestinová 43
Pancák
15
Traubner
0


 
Oftalmológia (1):
Čmelo
63 Urológia (1):
Ľupták
75
Štefanko
25
Minčík
30
 

Zoznam členov výboru SSUM (15 členov, podľa abecedy) s počtom získaných hlasov:

Beňačka Jozef
131
Brozman Miroslav
83
Čmelo Jozef
63
Čunderlík Anton
95
Danovčík Róbert
58
Dědič Peter
83
Haviar Dušan
43
Holáň Michal
55
Jakubička Juraj
22
Kanát Dušan
42
Ľupták Ján
75
Mizla Peter 27
Popluhár Juraj
63
Slobodníková Jana
72
Tvrdík Emil
61

Revízor SSUM (podľa Volebného poriadku SSUM prvý náhradník s najvyšším počtom hlasov):

Pružinec Peter
60

V Banskej Bystrici 23.10.2014

  1. MUDr. Milica Lacová
    predseda volebnej komisie
  2. MUDr. Peter Dedič
    člen
  3. MUDr. Dušan Kanát 
    člen