Predseda
MUDr. Jozef Beňačka, PhD.
Práca: 033/7744 282, fax 033/7624 366
Centrum MEDICUS, Javorová 25, 921 01 Piešťany
e-mail: usg@stonline.sk

Podpredseda
doc. MUDr. Jana Slobodníková, CSc., h. prof.
Práca: 055 / 615 3202
RDG klinika sro., K dolnej stanici 15, 911 01 Trenčín
e-mail: jslobod@tnuni.skjana.slobodnikova@radiology.skusg@stonline.sk

Vedecký sekretár:
doc. MUDr. Róbert Dankovčík, PhD.
Práca: 055 / 615 3202 
Centrum prenatálnej diagnostiky sro, Masarykova 17 / a, 040 01 Košice 
e-mail: dankovcik@gmail.com

doc. MUDr. Miroslav Brozman, CSc.
Práca: 037/6545439, 6545111, -389, fax 037/6545856
Neurologická klinika FN Nitra, Špitálska 6, 949 01 Nitra
e-mail: brozman@fnnitra.sk

MUDr. Jozef Čmelo, PhD., MPH
Práca: 02/ 541 313 72
Centrum neuro-oftalmológie, Škultétyho 1, 831 03 Bratislava
e-mail: palas.eye@gmail.com

MUDr. Anton Čunderlík, PhD.
Práca: 02/59542194
Gyn.-pôr.klinika, FNsP, Kramáre, Limbova 5, 833 05 Bratislava
Doma: 0903/21 1114
Sadova 1, 831 03 Bratislava
e-mail: anton.cunderlik@stonline.sk

MUDr. Peter Dědič
Práca: 048/4399145, 43999211
NOVAMED, Bernolákova 10, 974 05 Banská Bystrica
e-mail: peter.dedic.st@gmail.com

MUDr. Michal Holáň
Práca: 02/58106490
EUROMEDIX a.s., Prievozská 6, 82109 Bratislava
e-mail: miho@vnet.sk

MUDr. Dušan Haviar
Práca: 02/59371751, -752
DFNsP RDG odd., Limbova 1, 833 05 Bratislava
e-mail: nasuddusan@gmail.com

MUDr. Juraj Jakubička
Práca: 037/651 3054
Pediatrická ambulania FN Nitra, Špitálska 9, 949 01 Nitra
e-mail: jakubickaj@centrum.sk

MUDr. Dušan Kanát, PhD.
Práca: 048 / 4412709
II. Neurologická klinika SZU, FDR, 975 17 Banská Bystrica
e-mail: dkanat@nspbb.sk

Doc. MUDr. Ján Ľupták, PhD.
Práca: 043/4203263, -444
Urologická klinika JLFUK a MFN, Kollárova 2, 036 59 Martin
e-mail: luptak@jfmed.uniba.sk

MUDr. Peter Mizla
Práca: tel.: 055 615 2946
Nefrologické centrum, Kalinčiakova 39 040 01 Košice
e-mail: peter.mizla@logman.sk

MUDr. Juraj Popluhár, PhD.
Práca: 0410 / 5110-195, -196
Odd. pediatrickej ortopédie, NsP, ul. Spanyola 010 01 Žilina
e-mail: juraj.popluhar@nspza.sk

MUDr. Emil Tvrdík, PhD.
Práca: 046/5426836, 5427065
Sv. Vincent s.r.o., Hviezdoslavova 3, 972 01 Prievidza
e-mail: emil.tvrdik@gmail.com

Revízor
MUDr. Peter Pružinec
Práca: tel.:  
Ortopedická ambulancia FNsP Trnava 
e-mail: