Predseda
doc. MUDr. Jozef Beňačka, PhD., MBA, MPH
Práca: 033/7744 282, fax 033/7624 366
Centrum MEDICUS, Javorová 25, 921 01 Piešťany
e-mail: usg@stonline.sk

Podpredseda
doc. MUDr. Jana Slobodníková, CSc., MPH, h. prof.
Práca: 0917/313313 
RDG klinika sro., K dolnej stanici 15, 911 01 Trenčín
e-mail: jslobod@tnuni.skjana.slobodnikova@radiology.sk

Vedecký sekretár:
prof. MUDr. Róbert Dankovčík, PhD., MPH
Práca: 055 / 615 3202 
Centrum prenatálnej diagnostiky sro, Masarykova 17 / a, 040 01 Košice 
e-mail: dankovcik@gmail.com

doc. MUDr. Miroslav Brozman, CSc.
Práca: 037/6545111, fax 037/6545856
Neurologická klinika FN Nitra, Špitálska 6, 949 01 Nitra
e-mail: brozman@fnnitra.sk

doc. MUDr. Jozef Čmelo, PhD., MPH
Práca: 02/ 541 313 72
Centrum neuro-oftalmológie, Škultétyho 1, 831 03 Bratislava
e-mail: palas.eye@gmail.com

MUDr. Anton Čunderlík, PhD.
Práca: 02/59542194
Gyn.-pôr.klinika, FNsP, Kramáre, Limbova 5, 833 05 Bratislava
Doma: 0903/21 1114
Sadova 1, 831 03 Bratislava
e-mail: anton.cunderlik@stonline.sk

MUDr. Peter Dědič
Práca: 048/4399145, 43999211
NOVAMED, Bernolákova 10, 974 05 Banská Bystrica
e-mail: peter.dedic.st@gmail.com

MUDr. Michal Holáň
Práca: 02/39049266
Pro Sanus a.s., Poliklinika ProCare, Jelačičova 7, 821 01 Bratislava
e-mail: miho@vnet.sk

MUDr. Dušan Haviar
Práca: 02/59371751, -752
DFNsP RDG odd., Limbova 1, 833 05 Bratislava
e-mail: nasuddusan@gmail.com


prof, MUDr. Štefan Hrušovský, PhD.

Práca: 0903 72 71 74

Hepatobiliárne centrum, Nemocnica Michalovce

MUDr. Juraj Jakubička
Práca: 037/651 3054
Pediatrická ambulania FN Nitra, Špitálska 9, 949 01 Nitra
e-mail: jakubickaj@centrum.sk

MUDr. Dušan Kanát, PhD.
Práca: 048 / 4412709
II. Neurologická klinika SZU, FDR, 975 17 Banská Bystrica
e-mail: dkanat@nspbb.sk

 

MUDr. Rudolf Králik, PhD.

Práca: 038/7624228

Gastro-sonografia, s.r.o. , Hviezdoslavova 23, 95701 Bánovce nad Bebravou


Doc. MUDr. Ján Ľupták, PhD.
Práca: 043/4203263, -444
Urologická klinika JLFUK a MFN, Kollárova 2, 036 59 Martin
e-mail: luptak@jfmed.uniba.sk


MUDr. Juraj Popluhár, PhD.
Práca: 0410 / 5110-195, -196
Odd. pediatrickej ortopédie, NsP, ul. Spanyola 010 01 Žilina
e-mail: juraj.popluhar@nspza.sk


Revízor
MUDr. Peter Pružinec
Práca: tel.:  
Ortopedická amb, Poliklinka Družba, Starohájska 2 917 01 Trnava 
e-mail: pruzkopeter@gmail.com

Produktové menu