Nekompetentná doc. Slezáková už na MZ konečne nie je, ešte "čerešnička": nami v r. 2017 zaslané podklady k certifikátom sme t.r. obdržali od MZ "k pripomienkovaniu" (komentovali sme!), a potom už nič, ticho, lekári vyšetrujú "bez papierov" 20 rokov...

Produktové menu