2002 List ministrovi Kováčovi k vzdelávaniu / certifikátom

V čase prípravovaného nového predpisu upravujúceho vzdelávanie sme oslovili ministra s informáciami a prosbou o podporu návrhov odbornej komunityviac

2004 Komentár SSUM k zverejnenému predpisu o vzdelávaní ...

... obsahoval zároveň aj návrhy na jeho korekciu, nakoľko pripomienky odbornej obce pred jeho schválením nezaujímali nikoho ... pripomienky sme poslali "všetkým kompetentným", čo viedlo nakoniec k stretnutiu s vedením SZU - svitla malá nádej na zmenu ...viac

2004 Komentár k decembrovej novele nekorektného predpisu z januára

Stručne: napriek písomným pripomienkam ako aj osobnému stretnutiu s riaditeľom SZU Štenclom si štátna inštitúcia urobila "čo chcela" - a mohlo to byť inak ...viac

Produktové menu