2008 List ministrovi Rašimu s prosbou o riešenie problému "cievny ultrazvuk"

Napriek opakovaným upozorneniam nebolo na Slovensku možné získať certifikát k duplexnému vyšetreniu ciev - našimi návrhmi sa opakovane nikto na MZ a SZU nezaoberal, dúfali sme v zmenu ...viac

2008 Odpoveď ministra Rašiho ...

obsahovala informáciu, že už sa to rieši a bude to vyriešené ...viac

2009 Odpoveď doc. Slezákovej na našu urgenciu ...

Návrhy na doplnenie legislatívy o chýbajúce certifikované pracovné činnosti (náplň, podmienky) sme opakovane zaslali na MZ - nebola žiadna odpoveď, preto sme konanie urgovali - odpoveďou bolo, že "sa koná" - nebola to pravda (sme zistili pri návšteve MZ)viac

2011 List / odpoveď šéfa sekcie zdravia dr. Hlavatého, ...

... ktorý odpovedal na našu otázku o situácii v prijímaní chýbajúcich certifikačných náplní pre USGH diagnostiku.viac

2011 List / komentár SSUM pre dr. Hlavatého k situácii s certifikátmi v USG diagnostike ciev a pediatrickej USG

List viedol k osobnému stretnutiu (dr.Hlavatý bol ochotný pomôcť), na ktorom sme zistili, že nami zaslané certifikačné náplne doc. Slezáková nikdy k prerokovaniu akred. komisie nepredložila ... znechutený dr. Hlavatý z MZ odišiel a potom sa už nedialo ničviac

Produktové menu