Ani 15 rokov nestačilo ministerstvu zdravotníctva a osobe zodpovednej (nie kompetentnej) za tvorbu nového zoznamu výkonov (dr. Vivodovej), aby vznikol zoznam použiteľný v praxi ...

Produktové menu