2005 MZ SR vydalo 1. januára zoznam výkonov

Napriek opakovaným upozorneniam a snahe (verejnej aj diskrétnej) korigovať v zozname početné chyby sa MZ (MUDr. Vivodová) rozhodlo zverejniť a zaviesť do praxe kritizovaný zoznam - priniesol mnohé komplikácie ...viac

2005 MZ SR po 4 mesiacoch vydáva korigovanú verziu ... ešte horšiu

Vydanie zoznamu výkonov 1.1.2005 zdvihlo vlnu kritiky, preto sa MZ rozhodlo po 4 mesiacoch vydať korigovanú verziu, tragédiou bolo, že bez akceptácie odborných pripomienok (hoci tvrdilo, že akceptovalo) a z ešte s väčšími chybami - nasledovala kritika!viac

Reakcia na obsah zoznamu výkonov z 1.4.2005

... ešte jeden komentár nájdete aj v "názoroch" - bol publikovaný v ZdNviac

Návod ako v praxi aplikovať sprznený zoznam - produkt "reformného ministerstva" pod vedením ministra Zajaca ...

Zoznam výkonov z 1.1.2005 "vylepšený" verziou z 1.4.2005 viedol k problémom k vykazovaniu výkonov (každá poisťovňa inak), preto SSUM spracovala inštruktážny materiál ako vykazovať výkony, aby nebol problém s hradením USG výkonov.viac

Produktové menu