2006 Kritiká zámeru MZ SR použiť ako základ nového zoznamu výkonov katalóg Nomesco

Po vydaní nekvalitého zoznamu výkonov sa MZ SR rozhodlo už nekorigovať starý zoznam, ale v priebehu cca troch rokov pripraviť úplne nový zoznam na báze katalógu Nomesco - zo strany SSUM bola idea kritizovaná z mnohých objektívnych dôvodov - márne ...viac

2007 Komplexný návrh SSUM na tvorbu (zdroje, proncípy systém tvorby, obsah) nového zoznamu výkonov

Zámery MZ SR tvoriť nový zoznam výkonov s väzbami na diagnózy (len na základe Nomesco) sme nielen kritizovali, ale navrhli sme aj použiteľnú alternatívu - a čakali na reakciu ...viac

2007 List ministrovi Valentovičovi

... s otázkami, ktoré bolo treba zodpovedať pred definitívnym rozhodnutím z akých zdrojov a podľa akých princípov sa nový zoznam bude tvoriť - písomné /a ani ústne/ odpovede nevznikli nikdy ...viac

2008 Zhrnutie situácie pred definitívnym rozhodnutím

MZ SR (dr. Vivodová, ako aj jej nadriadení) neboli stále stotožnení s návrhom SSUM, ktorý som ako garant reprezentujúci SLK v Katalogizačnej komisií reprezentoval. Preto kompetentní dostali "súhrn podkladom" s týmto prievodným listom:viac

2008 Rezignácia z funkcie člena Komisií MZ SR

Ostatní členovia poradného zboru "s bohatou praxou ambulanta" (P. Krištúfek za SLS, L. Pásztor za ASL SR a P. Ottinger za ANS SR) podporili predstavy dr Vivodovej -viac

Produktové menu