2009 Anketa MZ SR k obsahu nového zoznamu výkonov - reakcia SSUM na anketu a reakcia Rašiho na náš list ...

Tvorcovia nového zoznamu sa rozhodli osloviť odborné spoločnosti s otázkami na niektoré prvky v zozname. Otázky potvrdili, že tvorcovia sú mimo. List min. Rašimu na to argumentami upozorňoval - zbytočne, Raši bol presvedčený, že je to všetko OK ...viac

2011 Stanovisko SSUM k medzirezortnému pripomienkovaniu nového zoznamu výkonov pred jeho zavedením do praxe

Pred zavedením do praxe bol zoznam zaslaný k pripomienkovaniu aj SLS - tak sa dostal k SSUM. V našom stanovisku sme sa od zoznamu dištancovali ako od nepoužiteľného v praxi - odvtedy prešlo 9 rokov (!) a v praxi nie je a v tej verzii ani nebude...viac

Produktové menu