2016 SLS bola požiadaná ministerstvom o stanovisko k zoznamu výkonov (tvoreného už 10 rokov ...)

SSUM pripravila komplexný materiál s odkazom na mnohé texty (uložené na tejto stránke chronologicky) dokazujúce úprimnú snahu SSUM veci pomôcť (ak by niekto chcel...)viac

2016 Ultimum refugium - list ministrovi Druckerovi

Ako pokračovanie komplexnej analýzy dlhoročnej histórie neefektívnej tvorby zoznamu výkonov sme pre ministra Druckera pripravili znova (naposledy !) text s upozornením na naväčšie chyby pripravovaného zoznamu ...viac

2016 Odpoveď ministra

Naša snaha pomôcť pri tvorbe zoznamu výkonov tak, aby bol použiteľný v praxi, dopadla rovnako - odpoveď ministra bola slušná, ale inak o h ..... a odvtedy prešli ďalšie 4 roky ...viac

Produktové menu