2013 Tvorba zoznamu výkonov pre DRG

Paralelne (neznamená koordinovane - ako sme si mysleli) sa tvoril zoznam výkonov pre DRG. Obsahoval veľa chýb (duplicít, viac výkonov s rovnakým obsahom a iným popisom, neodborné formulácie), osobné stretnutie s dr. Miklošim nepomohlo, poslali sme list...viac

2015 Pokračovanie "DRG story" po dvoch rokoch ...

List pre MZ (r. 2013) s príkladmi chýb (viď vyššie), mal "reakciu" po roku: DRG centrum nám zaslalo ku korekcii "našu tabuľku!! a v ZdN osoby z MZ a DRG centra hovorili o úspešnej spolupráci s lekármi, preto náš list do ZdN "popisoval realitu"viac

2020 Zoznam výkonov pre DRG znova k pripomienkovaniu

Po 5 rokoch "kľudu" predložilo MZ znova k pripomienkovaniu odbornou verejnostou (cez SLS), aj napriek negatívnym skúsenostiam z akceptáciou pripomienok SSUM zaslala podrobné pripomienky s návrhom úprav chybného obsahu alebo formulácie výkonov.viac

2020 Pripomienkové konanie k zoznamu USG výkonov pre DRG po prvý raz s pozitívnym výsledkom

Ako reakcia na pripomienky bol zástupca SSUM pozvaný na MZ k rokovaniu, našou podmienkou bolo vopred vedieť, či bude vôbec niečo akceptované - odpoveď prekvapila, niečo bolo, mnohé nie, čo náš ďalší list kritizoval (na MZ sme ísť nemohli) - výsledok ?viac

Produktové menu