Jump to navigation

SLOVENSKÁ  SPOLOČNOSŤ PRE  ULTRAZVUK V MEDICÍNE
SLOVENSKÉ  LIEČEBNÉ  KÚPELE  PIEŠŤANY a.s.
SLOVENSKÁ RÁDIOLOGICKÁ SPOLOČNOSŤ
ČESKÁ  SPOLEČNOST  PRO  ULTRAZVUK  V  MEDICINĚ
TRNAVSKÁ UNIVERZITA V TRNAVE
KOMORA VETERINÁRNYCH LEKÁROV SR
BENIMED sro. PIEŠŤANY

 

Vás pozývajú na

 

12. KONGRES

SLOVENSKÁ SONOGRAFIA 2017

 

konaný pod záštitou
MILOŠA TAMAJKU, PRIMÁTORA PIEŠŤAN

 

Piešťany, 20.- 22. októbra  2017
Spoločenské centrum, Slovenské liečebné kúpele Piešťany a.s.